Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Obsah

Novoročné stretnutie seniorov v kultúrnom dome (08.01.2014)

Na novoročnom stretnutí seniorov organizačný výbor informoval o ich zasadnutí a príprave akcií na tento rok. V úvodnej časti sa zaoberali spojením ZO JDS a Seniorklubu do jedného celku a prijali sa i podnetné návrhy seniorov k činnosti v klube. Starosta obce poprial seniorom veľa zdravia a spokojnosti v nastávajúcom novom roku, podrobne informoval prítomných o prijatých VZN o daniach a poplatkoch, o pripravovaných investičných zámeroch obce a zodpovedal na otázky seniorov. Pani Jakubcová podala informácie o hospodárení v klube, pani Tomeková pozvala členov na prehliadku priestorov vyhradených OcÚ pre činnosť seniorov. Prítomní seniori zablahoželali meninovým oslávencom Antónii a Ernestovi a veselo sa pritom zabavili pri hudbe a speve.

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka