Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Obsah

Hodnotiaca členská schôdza ZO JDS za obdobie  rokov 2015 - 2017 (07.02.2018) HČS sa konala v slávnostnej atmosfére. Privítali hostí pána starostu a zástupkyňu predsedníctva okresnej organizácia JDS. Zhodnotili sa všetky podujatia za 3-ročné obdobie, hospodárenie ZO a schválil sa plán na rok 2018. Predsedníčka ZO JDS zhodnotila v Správe o činnosti za rok 2017 všetky zrealizované akcie a v prezentácii pripomenula najkrajšie fotozábery z nich. Vo voľbách na 4-ročné obdobie do organizačného výboru boli zvolení: Ing. Mária Tomeková, Ferdinand Slezák, Oľga Dvoráková, Irena Fíbová, Alena Spálová, do revíznej komisie boli zvolení: Jozef Dekan, Terézia Kučerová a Viera Škodová. Rokovanie seniorov pozdravil i pán starosta a pri tejto slávnostnej príležitosti udelil predsedníčke ZO Ing. Márii Tomekovej „Cenu starostu obce za tvorivý a kultúrny rozvoj obce“. Členka okresného predsedníctva JDS v Trnave pani Ing. Marta Ivančíková vo svojom príhovore pripomenula význam JDS a jeho úsilie pre zlepšovanie podmienok seniorov, nielen členov JDS, pozitívne zhodnotila činnosť našej základnej organizácie. Členovia mali možnosť prezrieť si fotodokumentáciu akcií v uplynulom roku, ale aj fotoalbumy z celého obdobia existencie Seniorklubu. Záver posedenia patril veselej zábave, ale aj príprave na pochovanie basy.

 

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka