Navigácia

Obsah

Výročná členská schôdza – fašiangové posedenie (05.02.2020) Naša členská schôdza bola zhodnotením celoročnej činnosti, vypočuli sme si správu a prezentáciu všetkých aktivít z priebehu minulého roka, správu o finančnom hospodárení a činnosti revíznej komisie. Zablahoželali sme meninovej oslávenkyni Gabriele a privítali nových členov našej ZO. Ochotné členky seniorklubu pripravili chutné občerstvenie – rezne so zemiakovým šalátom, ale pripravili aj fašiangové šišky, ktoré chutili všetkým. Na záver našej schôdze potešila nielen našich členov, ale aj pozvaných občanov z našej obce a seniorov zo Šelpíc kapela Heligonica. Zvuk heligóniek a pekné piesne speváčok rozospievali všetkých, ktorí si našli čas, a prišli medzi nás. Krásny záver ich vystúpenia medzi nami seniormi bol zlatým klincom našej výročnej schôdze.

 

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka