Navigácia

Obsah

Členská schôdza – oslava životného jubilea pána Mariána Babiráta (22.09.2021) na stretnutí sme zhodnotili realizované akcie počas leta, vypočuli si informácie o hospodárení našej ZO, zablahoželali Máriám a Zdenke. Práve v týchto dňoch sa dožíva svojho životného jubilea – 70 rokov, náš rodák a člen ZO pán Marián Babirát. Pri tejto príležitosti sme mu zablahoželali a poďakovali za jeho tvorivú prácu. Všetci sme dostali od jubilanta a autora jeho milú zbierku básní „Tvoje oči“, budeme v tichu čítať a spomínať....Veselo sme sa pokúšali aplikovať v tanci grécke „certaki“, ktoré sú obľúbenou hudbou a tancom jubilanta.

Peknú častušku pre jubilanta zložila pani Oľga Martišovičová, ktorá potešila a dojala nielen oslávenca:

Maroško, milý náš, premúdru hlavu máš!... Refr. Ej zatál veru, zatál dobre s nami, kým si Mariánko medzi nami....Znalosci velké máš, šeckým ich rozdávaš, Slovensko miluješ, furt ho ospevuješ...Refr. Ej zatál veru, zatál dobre s nami, kým si Mariánko medzi nami...Miluješ rodzinu, aj našu dzedzinu, knihy o nej píšeš, na ništ nezabudneš.... Refr. Ej zatál veru, zatál dobre s nami, kým si Mariánko medzi nami.....Vnúčatá zbožnuješ, za nimi cestuješ, chodzíš k nám do klubu, roztočíš nás v kruhu.....Refr. Ej zatál veru, zatál dobre s nami, kým si Mariánko medzi nami.....Maj zdravá stáleho a pomoc blížneho, nech ci pamat slúži, nebuc nikdy v núdzi...... Refr. Ej zatál veru, zatál dobre s nami, kým si Mariánko medzi nami.....Spívaj si v kostole, maj chleba na stole, maj vždy pomoc z neba, už ci vác netreba......Refr. Ej zatál veru , zatál dobre s nami, kým si Mariánko medzi nami!!!

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka