Navigácia

Obsah

Výlet do Čunova a Gabčíkova (18.08.2021) Tento výlet bol zameraný na spoznanie zaujímavých diel na Dunaji v Čunove. Navštívili sme múzeum moderného umenia  Danubiana Art Museum, ktoré vybudovali na polostrove na toku rieky Dunaj a bolo otvorené 9.9.2000. Múzeum vystavuje diela prestížnych výtvarníkov nielen slovenských, ale aj európskych. Nachádza sa na hraniciach troch štátov a jeho prepojenie s okolitou prírodou poskytuje návštevníkom krásne pohľady na vystavené diela a netradičné okolie prírody. Diela sú vystavené aj v sochárskom parku a na streche múzea, odkiaľ je výnimočný pohľad na Dunaj a široké okolie. Prešli sme aj okolo malej vodnej elektrárne v Čunove, ktorá sa vybudovala ako súčasť náhradného riešenia uvedenia vodného diela Gabčíkovo do prevádzky po odstúpení Maďarska od výstavby vodného diela. Poďakovanie účastníkov výletu patrí pánovi Milanovi Pokornému, ktorý nás fundovane informoval o pestrej histórii výstavby tohto diela a priehrady v Gabčíkove, ako aj o okolí lužných lesov. V Čunove sme si prezreli aj areál vodných športov – umelý vodný kanál býva dejiskom pretekov vo vodnom slalome. Očarili nás búrlivé vody, divoké pereje, spenená hladina, no najmä výkony vodákov. Popri hrádzi sme pokračovali peknou cestou až na vodné dielo v Gabčíkove. Prešli sme okolo zdrže Hrušov, prešli sme sa okolo hydrocentrály Gabčíkovo a videli sme prívodný kanál, ktorý zabezpečuje prívod vody zo zdrže na vodnú elektráreň a tvorí tiež medzinárodnú plavebnú cestu. Stupeň Gabčíkovo tvoria 2 hlavné objekty vodná elektráreň a plavebné komory. Práve tento rok prebieha oprava plavebných komôr, momentálne opravujú pravú plavebnú komoru, mali sme možnosť vidieť naplnenie ľavej komory a plavbu veľkej lode smerom do Bratislavy. I na tomto výlete sme získali veľa nových poznatkov a informácií, budeme dlho spomínať.

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka