Navigácia

Obsah

Členská schôdza – (08.05.2024) – na májovej členskej schôdzi sme zhodnotili pestré akcie v mesiaci apríl. Predsedníčka poďakovala za aktívnu účasť na obecnej brigáde, ale aj šikovným seniorom na reprezentácii ich zručností na Dni umenia obce. A sú to najmä naši členovia, ktorí sa zapájajú do udržiavania tradície stavania mája. Aj o ďalšie akcie prejavili naši členovia záujem. Zablahoželali sme meninovým oslávencom a spomenuli i tých, čo majú práve v máji svoj osobný sviatok, V bohatej diskusii odzneli príspevky o vzťahoch medzi nami, ale aj poďakovania za spoluprácu a podporu našich aktivít. Pani Viera Škodová prečítala pekný ďakovný článok z Viedenských listov, kde vedúca súboru Lumír pani Radka Kováčová vyzdvihla krásne prijatie v našej obci na akcii  V Bohdanovcách pri pesničke, a poukázala na to, že i takto sa dá rozvíjať cezhraničná spolupráca.

 

Stránka

  • 1

Začiatok

Začiatok

Pozorne sledujeme hodnotenie

Pozorne sledujeme hodnotenie

Význam ich mena (hodí sa k nim)

Význam ich mena (hodí sa k nim)

Všetko najlepšie

Všetko najlepšie

Práve dnes má sviatok

Práve dnes má sviatok

Dobrú chuť

Dobrú chuť

Nech sa páči

Nech sa páči

Informácie o súbore

Informácie o súbore

Poďakovania...

Poďakovania...

Spomínanie

Spomínanie

Aj so spevom....posedenie

Aj so spevom....posedenie

Diskusia...

Diskusia...


Stránka

  • 1