Obsah

 

 

Mikulášske posedenie v Seniorklube 2012

V predvečer príchodu Mikuláša sa stretli naši seniori v zasadačke obecného úradu. V úvode sa riešili organizačné otázky klubu, medzi seniorov sa prišiel porozprávať aj starosta obce. Stretnutie  potešil svojim príchodom Mikuláš v sprievode mladých čertíkov a anjelov. Príjemnú atmosféru dotvorili vianočnými piesňami členovia súboru Bohdanovčan.  Potom si členovia klubu vybrali z Mikulášskeho vreca malé darčeky pre potešenie.

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka