Navigácia

Obsah

Seniorklub - stretnutie (07.03.2012)

Na marcovom stretnutí seniorov v jedálni kultúrneho domu boli prítomní členovia informovaní o pripravovaných aktivitách a hospodárení klubu. Pani Tomeková podala informácie z posledného rokovania obecného zastupiteľstva. Seniori zablahoželali "marcovým" oslávencom a pripili si na ich zdravie


 

Aprílové stretnutie seniorov (11.04.2012)

Seniori na svojom pravidelnom stretnutí privítali starostu obce, ktorý ich poinformoval o aktivitách, prebiehajúcich v obci. Informácie o kultúrnych akciách podala poslankyňa a členka klubu pani Mária Tomeková. Predsedníčka klubu využila prítomnosť pána starostu a zablahoželala mu v mene všetkých seniorov k jeho meninám. Na posedení sa prediskutovali návrhy na spoločný výlet v letných mesiacoch.

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka