Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Navigácia

Obsah

Posedenie dôchodcov obce v rámci mesiaca úcty k starším (18.10.2015) – aj v tomto roku obec usporiadala posedenie pre jubilantov 60,70,80 a 90 ročných, ale aj pre ostatných seniorov obce. Pán starosta pozdravil i najstarších občanov obce a privítal i klientky Domova seniorov sv. Jána. Vďaka patrí nášmu speváckemu súboru Bohdanovčan, ktorý prispel k slávnostnej atmosfére svojimi piesňami a tancami. Pieseň „Na zdravie“ všetkým jubilantom a prítomným zaspievala pani Jana Apolenová s hudobnou skupinou Black Band a našim speváckym súborom. Príjemné nedeľné popoludnie sa nieslo v znamení výbornej hudby Black Bandu, ktorí nám hrali do tanca i na počúvanie. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k slávnostnému posedeniu a priateľskej atmosfére.

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka