Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Navigácia

Obsah

Oslava 5. výročia súboru Seniorklub Opoj  (22.09.2018) Na pozvanie speváckeho súboru sme sa zúčastnili milej oslavy ich výročia. Predseda ZO JDS Opoj pán Alojz Matúš privítal pozvané spevácke súbory z Malženíc, Dlhého Poľa a Bohdanoviec, všetkých hostí, predsedu okresnej organizácie JDS, starostku Dlhého Poľa, starostu Opoja a nášho pána starostu. Najprv sa predstavil domáci súbor svojimi piesňami, po nich predstavila náš súbor Bohdanovčan predsedníčka ZO, pričom vyzdvihla úspechy súboru za ostatných 11 rokov. Keďže nešlo o súťaž či okresnú prehliadku, predstavili sa veselými žartovnými piesňami a tancami, čím vyvolali v publiku veselú atmosféru. Ich pásmo bolo vtipne zostavené: Tam hore na vŕšku, Tancovala by som, Pil bych, pil bych žena mi nedá..., Zahraj že mi zahraj - tanečné pásmo, Ach Bože môj..,Svícil mesác, Sadla včielka, Za dverama bečka vína. Potom vystúpila folklórna skupina  Drotár z Dlhého Poľa, obce z regióna Žilina, s ktorou má obec Opoj  dlhoročné družobné styky. Na záver vystúpení si všetci spoločne zaspievali a predseda ZO spolu s vedúcim domácej speváckej skupiny odovzdali malé darčeky vedúcim súborov. Domáci poľovníci pripravili chutný guláš a harmonikári prispeli k dobrej nálade. Bolo úžasné vypočuť si tak pestrú paletu ľudových piesní. Vďaka patrí všetkým tým, ktorí sa usilujú o ich zachovanie do ďalších rokov. Ďakujeme aj nášmu pánovi starostovi a jeho manželke za ich podporu pri vystúpení našich seniorov v Opoji.

 

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka