Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Obsah

Členská schôdza – oslava životného jubilea Oľgy Matišovičovej (06.11.2019) Na slávnostnej členskej schôdzi sme v kruhu členov našej ZO a pozvaných hostí oslávili životné jubileum pani Oľgy Martišovičovej. Pri tejto príležitosti jej starosta obce udelil Cenu obce za jej aktívnu prácu v školstve, poslaneckom zbore, za vedenie FS Bohdanovčan a za kultúrny rozvoj obce. Odzneli krásne a úprimné blahoželania, poďakovanie za jej prácu v prospech našich občanov. Členovia speváckeho súboru jej zaspievali vtipnú častušku, svojim folklórnym vystúpením potešili prítomných manželia Hruškoví z Kočína a muzika pána Tomeka. Do veselých súťaží zapojili všetkých mladí animátori z rodiny. Na stretnutí sme zhodnotili aj realizované akcie a oboznámili sme sa s pripravovanými aktivitami na ďalšie obdobie.

Našej jubilantke aj touto cestou prajeme do ďalších rokov veľa zdravia a životného optimizmu.

 

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka