Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Obsah

Spomienka na koniec 1. svetovej vojny – Deň červených makov (11.11.2019) V tento deň o 11 hodine a 11 minúte si naši občania a žiaci ZŠ s MŠ uctili pamiatku tých, ktorí položili svoje životy v ozbrojených konfliktoch, bez rozdielu či patrili k víťazným alebo porazeným armádam. Symbolom spomienky sú červené maky, ktoré žiaci pripravili a uvili do venčeka, symbolické bolo aj zvonenie z nášho kostola, ktoré sa pripojilo k zvonom mieru vo svete, ďalším symbolom bolo zapálenie sviečok, ktoré zasvietili na pamiatku 26 padlých občanov v  prvej svetovej vojne a 2 občanov v druhej svetovej vojne. Žiaci základnej školy dojímavo zarecitovali báseň Johna Mc Crae „Na flámskych poliach“, mená všetkých padlých prečítala pani Mária Pokorná. Počas pietnej spomienky sa prítomní pomodlili s pánom farárom modlitbu za všetkých padlých vo vojnových konfliktoch. Členovia súboru Bohdanovčan zaspievali hymnickú pieseň Kto za pravdu horí. Za ZO JDS poďakovala všetkým prítomným predsedníčka ZO, zdôraznila najmä deťom, aby si pripomínali hrdinstvo svojich predkov pre našu slobodu. Milé bolo malé posedenie v hasičskej zbrojnici, kde pán Boris Janto oboznámil účastníkov pietnej spomienky s ďalšími historickými faktami z obdobia 1. sv. vojny. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na tejto pietnej spomienke. NEZABÚDAJME.

Na flámskych poliach

Na poliach flámskych kvitnú maky divé,
rad za radom lemujú biele kríže clivé.
Tu ležíme. Na oblohe škovránky statočne
svoju pieseň spievajú, hukotom zbraní
pod nimi neprestajne rušenú.

My už však nevstaneme a je to možno zdanie,
že včera ešte žili sme, milovali a boli milovaní.
Teraz len ticho ležíme na tejto flámskej pláni.
Náš boj však zasa iní prevezmú.

Do vašich rúk dáme svoju pochodeň
a vy ju neste v diaľ. Ak by Vám zhasla,
spomeňte si na náš žiaľ,
že sme tu padli zbytočne.
Len divé maky červené ďalej rastú
na poliach flámskych.

Autorom básne je
pplk. John Mc. CRAE

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka