Navigácia

Obsah

Brigáda na čistení okolia kostola a cintorína (18.07.2020) Po upršanej noci sa vyjasnilo, a tak sme mohli zrealizovať plánovanú brigádu na odstránenie buriny v dlažbe okolo kostola, ale najmä na cintoríne. Pomohol aj postrek proti burine, no pomohol aj pán Ing. Dušek so špeciálnym prístrojom na likvidáciu buriny v dlažbe, najmä pred kostolom. Na miestach, kde sa dalo, sme zasiali trávu, všetky chodníky sme rozšírili o zanesenú zeminu, a po odkvitnutí levandule očistíme aj chodník vedľa kostola. Škoda len, že mnohí občania nie sú ochotní vyčistiť dlažbu aspoň okolo ich hrobov. Vďaka patrí týmto našim členom a občanom, ktorí sa zúčastnili tejto akcie: Nelka Duchoňová, Oľga Dvoráková, Oľga Jakubcová, Mária Kapičiaková, Anna Koleňáková st., Anna Koleňáková ml., Petronela Kubovičová, Terka Kučerová, Oľga Martišovičová, Anton Miklušák, Ferdinand Slezák s vnukom Martinkom, Jozef Škoda, Viera Škodová, Mária Tomeková, svojou pomocou prispeli Ing. Dušek, pani kostolníčka Helena Hilkovičová, pani Mária Vadovičová, Helena Kočiská, Danka Čillagová s deťmi Lujzou a Davidom. Vďaka Vám všetkým, ktorí ste prispeli k čisteniu okolia nášho kostola a cintorína.

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka