Navigácia

Obsah

Naši jubilanti – prežili sme smutné vianočné sviatky a čakali, kedy sa uvoľní Covid situácia. Nestalo sa, a tak sme našim jubilantom zablahoželali v mene členov ZO JDS pred ich domami. Pán Jozef Škoda oslávil svoje 70. narodeniny ešte v októbri 2020 a naša prvá predsedníčka Seniorklubu  pani Blažena Krupová v januára 2021. Nezabúdame na našich aktívnych členov JDS a prajeme im do ďalších rokov najmä pevné zdravie, lásku svojich najbližších a tešíme sa, že po zaočkovaní tak očakávanou vakcínou sa v zdraví budeme stretávať v našom seniorklube.

 

Stránka

  • 1

 

 

 

 

 

 

 


Stránka

  • 1