Navigácia

Obsah

Deň červených makov (11.11.2021) Tak ako každý rok, aj v tomto roku sme si pripomenuli ukončenie 1. svetovej vojny a uctili si pamiatku tých, ktorí položili svoje životy v ozbrojených konfliktoch. K pomníku padlých sme položili veniec z červených makov, rozozvučali sa kostolné zvony a zapálili sme sviečky na pamiatku padlých z našej obce. Po príhovore o význame tohto dňa sa k prítomným prihovoril pán Boris Janto, ktorý sa venuje zmapovaniu tohto medzníka našej histórie a účastníkov v 1.sv. vojne z našej obce. Žiaci základnej školy tiež zapálili na spomienku sviečky a deťom z materskej školy pani učiteľka pekne vysvetlila, prečo sme sa na tomto pietnom mieste zišli.

Pamiatka Vaša večne žiť bude v srdciach našich!

 

Stránka

  • 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka

  • 1