Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Navigácia

Obsah

Členská schôdza (09.11.2022) Zhodnotili sme realizované akcie v októbri a naplánovali aktivity na nasledujúce obdobie. Privítali sme opäť nových členov do našej ZO. Pri príležitosti odchodu nášho pána starostu sme mu poďakovali za jeho prácu v prospech obce, ale najmä za jeho prístup k nám seniorom. V príhovore k nám pán starosta poukázal na svoju 20-ročnú prácu v prospech obce a vyjadril svoje presvedčenie, že i naďalej bude obec v dobrých rukách nového starostu a poslancov obecného zastupiteľstva a budú podporovať aktivity seniorov. Poďakovali sme aj pánovi Milanovi Pokornému za jeho pomoc pri organizovaní výletov, najmä odborné informácie z navštívených lokalít. Novým členom, ale aj tým starším boli odovzdané reprezentačné tričká s logom našej ZO, ktoré sme získali vďaka príspevku nášho obecného úradu.

Stránka

  • 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka

  • 1