Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Navigácia

Obsah

Výročná členská schôdza (08.02.2023) – na úvod nášho stretnutia sa nám predstavili študenti 4.A triedy Súkromného tanečného konzervatória D. Nebylu z Trnavy, ktorí navodili príjemnú atmosféru svojim romantickým tancom z baletu  Coppélia. Potom nasledovalo vyhodnotenie našej činnosti za rok 2022. Správu podala predsedníčka našej ZO Ing.Mária Tomeková a urobila aj prezentáciu výberu fotografií z jednotlivých akcií. Členovia boli oboznámení o hospodárení v roku 2022, s plánom a rozpočtom na rok 2023. Pani predsedníčka na záver poďakovala všetkým členom za ich aktívnu prácu a podporu pri organizovaní jednotlivých akcií. Naše rokovanie prišiel pozdraviť aj pán starosta Ivan Bočko a predseda okresnej organizácie JDS Trnava pán Ladislav Vavrinkovič. Po oficiálnej časti VČS sme zablahoželali k životnému jubileu našej členke pani Viere Škodovej. Speváci súboru Bohdanovčan jej pripravili a zaspievali vtipnú častušku. Naše spoločenské posedenie prekvapili svojim tancom „orientálne tanečnice“. Do tanca i na počúvanie nám vyhrával pán Ľubomír Tomek.

                                                                                                                                                        

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka