Navigácia

Obsah

Členská schôdza – (10.04.2024) – aj tentoraz sme mali zaujímavú členskú schôdzu. Najprv sme si vyskúšali tréning mozgu v našom staršom veku pod vedením lektorky z Knižnice J. Fándlyho v Trnave, ej veru, pri niektorých úlohách sme sa aj zapotili, či sa vrátili do školských čias (odpisovali). Potom nás pán starosta oboznámil s najbližšími akciami v obci, zhodnotili sme zrealizované akcie a oboznámili sa s pripravovanými aktivitami. Zablahoželali sme meninovým oslávencom – Miroslave, Irenkám a Jarmile, pochutili si na pripravených dobrotách (vďaka členkám výboru ZO a oslávenkyniam). Potom sme si prezreli videoprojekcie z nedávnej histórie aktivít v našej obci. Príjemné popoludnie dotvorilo spomínanie na tých spoluobčanov, ktorí už nie sú medzi nami. Poďakovanie patrí ochotným členom za prípravu tohto posedenia.

 

 

Stránka

Azda bude chutiť všetkým...

Azda bude chutiť všetkým...

Privítali sme pani lektorku

Privítali sme pani lektorku

Aj takto sme trénovali...

Aj takto sme trénovali...

odľahčenie pamäte

odľahčenie pamäte

Aj muži sa činili pri tréningu

Aj muži sa činili pri tréningu

Tí snaživí sú už hotoví

Tí snaživí sú už hotoví

Len nech tam nieje matematika...

Len nech tam nieje matematika...

Poďakovanie pani lektorke

Poďakovanie pani lektorke

Informácie pána starostu.

Informácie pána starostu.

Naši oslávenci...

Naši oslávenci...

Na zdravie všetkým!

Na zdravie všetkým!

A dobrú chuť....

A dobrú chuť....


Stránka