Navigácia

Obsah

Veselo pri pesničke – Dolná Krupá (04.05.2024) – náš súbor Bohdanovčan pozvali speváci z Dolnej Krupej na peknú jarnú akciu ktorá sa konala v kultúrnom dome pod názvom „Veselo pri pesničke“. Prehliadky speváckych súborov seniorov sa zúčastnili domáci Krupanskí črpáci, Dolnokrupanka, FSS Seniorklub Opoj, Bučančani a Hornokrupanka. Potešili sme sa spoločne s krásnymi ľudovými piesňami, ktoré sme si aj spolu zaspievali, postretali priateľov a známych. Ďakujeme za pozvanie a pekné folklórne popoludnie.

 

Stránka

  • 1

Pozvánka

Pozvánka

Súbor Bohdanovčan

Súbor Bohdanovčan

FS Bučančani

FS Bučančani

FS Senior klub Opoj

FS Senior klub Opoj

Krupanskí črpáci

Krupanskí črpáci

Hornokrupanka

Hornokrupanka

Črpáci a Dolnokrupanka

Črpáci a Dolnokrupanka

Poďakovanie vedúcim súborov

Poďakovanie vedúcim súborov

Naša vedúca súboru - Oľga

Naša vedúca súboru - Oľga


Stránka

  • 1