Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Obsah

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku - Seniorklub

Bohdanovce nad Trnavou

 

S p r á v a

 

o činnosti ZO JDS - Seniorklub Bohdanovce nad Trnavou za rok 2016

Predkladajú:

Ing. Mária Tomeková, predsedníčka ZO JDS

Ferdinand Slezák, podpredseda ZO JDS

Alena Spálová, tajomníčka ZO JDS

Irena Fíbová, hospodárka ZO JDS

 

Zhodnotenie dmáoterajšieho stavu

ZO JDS-Seniorklub v Bohdanovciach nad Trnavou pracovala v roku 2016 pod organizačným vedením: Ing. Mária Tomeková, Ferdinand Slezák, Oľga Jakubcová, od mája 2017 Irena Fíbová, Alena Spálová, v revíznej komisii pracovali: Augustína Kučerová, Jozef Dekan, Viera Škodová.

Počet členov klubu k 31.12.2016 bol 52.

Činnosť ZO JDS

Každú prvú stredu v mesiaci sa konala členská schôdza ZO JDS v kultúrnom dome, s priemernou účasťou 30 – 35 členov. Vyjadrujeme i touto cestou vďaku starostovi obce za bezplatné požičiavanie priestorov kultúrneho domu na spoločné stretávania a pracovníčka OcÚ za ústretovú pomoc pri organizovaní našich stretnutí. Každá členská schôdza bola obohatená o pestré aktivity z oblasti kultúry, vzdelávania a spoločenského vyžitia. Okrem toho sme využívali aj klubový priestor na stretávanie sa, kde sa realizovala najmä kontrola zdravia – meranie tlaku, glykémie, hranie spoločenských hier, ochutnávka čajov a domácich koláčikov, príprava akcií, ale aj príjemné spomínanie na roky mladosti a posedenia v kruhu členov klubu.

Naše aktivity v roku 2016 boli bohaté a veľmi pestré, o čom dokumentuje aj WEB stránka obce Bohdanovce nad Trnavou, Portál Seniorklubu fotogaleria.

 

Akcie v roku 2016 – aj v tomto roku sme zrealizovali pestré kultúrne, spoločenské, vzdelávacie, športové a iné aktivity, ktoré uvádzame v chronologickom slede:

Novoročné stretnutie seniorov v kultúrnom dome – výročná členská schôdza (13.01.201 bola zhodnotením činnosti ZO za rok 2015. Privítali medzi sebou starostu obce pána Miroslava Sučáka, zástupcov Okresnej organizácie JDS Trnava – Ladislava Vavrinkoviča a Milana Ležoviča. Predsedníčka na začiatku rokovania vyzvala prítomných na vzdanie holdu minútou ticha zosnulému členovi ZO, bývalému starostovi obce Rudolfovi Kapičiakovi. Potom v Správe o činnosti zhodnotila akcie za rok 2015, prezentáciou pripomenula najdôležitejšie momenty z činnosti ZO. Členovia zhodnotili hospodárenie ZO a schválili plán činnosti a hospodárenia na rok 2016. Nezabudlo sa ani na januárových oslávencov – Antóniu, Ernesta a pani Agnešu.

Divadelná hra „Kamenný chodníček“ (14.01.2016) 15 členov našej ZO sa zúčastnilo v divadle JP Trnava hry Ferka Urbánka, ktorá mnohým pripomenula roky mladosti, kedy sa táto hra stala obľúbenou pre dedinských ochotníkov.

Posedenie v klube ZO (03.02.2016) Na stretnutí v klubovej miestnosti seniori nacvičovali program na pochovávanie basy, pričom si zaspomínali na veselé časy, keď sa tieto tradície a zvyky konali po celej dedine. Počas stretnutia pani Kučerová urobila merania tlaku a glykémie, ale vytvorili sa aj kartárske skupinky.

Pochovávanie basy (08.02.2016) Aj tento rok sme oprášili dobové oblečenie dedkov a babičiek, pripravili rekvizity - basu, kríž, kosu, šable a šikovné gazdinky napiekli chutné šišky, fánky, pagáčiky a iné fašiangové dobroty. Folklórne pásmo pochovávania basy pripravili zanietení členovia ZO a svojim vystúpením potešili všetkých prítomných. Škoda, že občania obce neprejavili záujem zúčastniť sa tohto veselého posedenia.

 

Výlet vlakom na Hrebienok (24.02.2016) Naši seniori, niektorí aj s vnúčatami, vybrali sa na prehliadku Ľadového dómu na Hrebienku vo Vysokých Tatrách. Nádherné počasie prialo prehliadke tejto ľadovej krásy, očaril pohľad na tatranské štíty, ochutnali smokoveckú železitú kyselku a potešili sa prostredím Starého a Nového Smokovca. Cesta vlakom ubehla v príjemnej a veselej atmosfére.

Posedenie členov ZO JDS - Seniorklub (08.03.2016) na stretnutí sa zhodnotili akcie a činnosť ZO, zablahoželali sme oslávencom v mesiaci marec – Františke, Matilde, Jozefom, Alene, Mariánom. Vďaka patrí oslávencom za pripravené chutné občerstvenie z  Pizza Šelpice. Členovia ZO boli pozvaní i na návštevu obecnej knižnice  v rámci Mesiaca knihy, ktorú však využila iba malá časť z nich.

Upratovanie okolia kostola a cintorína - (02.04.2016) – Aj naši niektorí členovia sa zapojili do jarného upratovania obce, prispeli najmä k vyčisteniu okolia chodníkov na cintoríne, očistili kríž od zhorených sviečok, vyhrabali napadané haluze a vyčistili a zamietli chodníky.

Divadelná hra „Ach tie ženy, ach tí muži“ (02.04.2016) 22 členov našej ZO sa zúčastnilo v Divadle J. Palárika Trnava  divadelnej hry Georgesa Feydeaua, ktorá predstavila dve jednoaktovky  o ženách a mužoch – spája ich téma manželských šarvátok, ktoré humorným spôsobom autor poukazuje na vzťah muža a ženy.

Členská schôdza (06.04.2016) - členovia zhodnotili činnosť ZO, pripravili akcie na ďalšie obdobie, zablahoželali pani Irenke a oslávencom v apríli. Schváli činnosť na ďalšie obdobie.

Výstava  "Záhradkár, Včelár, Zdravý životný štýl, Poľovníctvo" v Trenčíne (06.- 09.042016) zaujala aj našich členov, ktorí si zo záujmom prezreli vystavené exponáty a zakúpili si kvety a úžitkové rastliny do svojich záhrad. Bol to krásny zážitok vidieť, čo všetko naša príroda ponúka.

Výlet Zvolen – Vígľaš – Zvolenská Slatina (13.04.2016) Dvadsať členov našej ZO sa zúčastnilo výletu do Zvolena a jeho okolia. Využili príjemné cestovanie vlakom, prezreli si spolu so sprievodcom Zvolenský zámok a historickú časť mesta Zvolen. Autobusom sa odviezli do Vígľaša, kde boli očarení zámkom, ktorí z ruín prebudovali na sídlo Radu mečov kruhu a sprístupnili ho širokej verejnosti. Objekt je zapísaný v zozname Národných kultúrnych pamiatok. Vo Zvolenskej Slatine si nakúpili chutné výrobky prvej bryndziarne v Európe a pochutnali na výbornej večeri v penzióne Zlatý dukát. V parku pri železničnej stanici Zvolen si prezreli maketu pancierového vlaku z čias SNP.  Krásne počasie prialo výletu a odniesli si množstvo nových poznatkov z histórie i súčasnosti tohto regiónu.

Slnko v nás – prehliadka FS seniorov Malokarpatského regiónu - Pezinok (23.04.2016) Naša spevácka skupina Bohdanovčan sa zúčastnila 9. ročníka prehliadky folklórnych súborov, ktorú organizovala domáca FS Obstrléze. Prehliadky sa ďalej zúčastnili súbory Radosť z Pezinka, Modrančan z Trnavy-Modranky, Straník z Liptovskej Tepličky a Lusk z Modry. Našich spevákov prišli podporiť i niektorí členovia ZO JDS.

Stavanie mája (30.04.2016) V predmájový večer ožili v našej obci tradície stavania májov. Veselým spevom spestrili túto akciu najmä seniori - členovia súboru Bohdanovčan, zúčastnili sa aj ďalší členovia našej ZO. Zdatní hasiči postavili vyzdobený máj pred hasičskou zbrojnicou. Dobrú náladu prítomným vytvorilo dobré počasie, posedenie pri hudbe a občerstvenie pred kultúrnym domom.

Dudince – hotel Prameň (01.05.2016 – 06.05.2016) Relaxačno-liečebného pobytu sa zúčastnilo 23 členov našej ZO. V príjemnom prostredí Relax-Centra využili štandardné i nadštandardné procedúry, k dispozícii mali moderný krytý bazén a horúci vírivý bazén. Hotelová jedáleň ponúkala široký výber chutných jedál, v kaviarni sa o dobrú náladu návštevníkov postaral vtipný hudobník. Účastníci pobytu si prezreli kúpeľný areál s historickými rímskymi kúpeľmi, navštívili aj vínnu pivnicu známeho vinára Hontu. Všetci účastníci vyjadrili spokojnosť s pobytom a službami hotela, domov odchádzali oddýchnutí a s peknými zážitkami.

Obecná oslava Dňa matiek (08.05.2016) I naši seniori prispeli  tento rok k oslave Dňa matiek v Bohdanovciach. Zaspievali pekné slovenské piesne a zatancovali zabudnuté tance, s ktorými u obecenstva získali veľký úspech. Ich pravidelné stretnutia a nácvik stále nových piesní sú prínosom a potešením pre nás všetkých.

Členská schôdza (11.05.2016) Stretnutie bolo tentoraz v klubovej miestnosti ZO. Zhodnotili sme akcie ZO, najmä pekný výlet vlakom do Zvolena a Vígľaša (20 členov), relaxačno-liečebný pobyt v Dudinciach (23 členov) Členovia boli informovaní o3. ročníku Stretnutia seniorov pri  varení gulášu v Špačinciach, prehliadke speváckych súborov v Kamennom mlyne, ktorej sa zúčastní aj naša spevácka skupina, o turistickom zraze  seniorov okresu v Banke pri Piešťanoch. Zablahoželali sme pani Irene, Blažene, Žofii, Berke a Ferdinandovi. Prezreli sme si fotografie z výletu do Zvolena a z pobytu v Dudinciach.

Prehliadka speváckych zborov seniorov – Trnava – Kamenný mlyn (14.05.2016) Aj naša spevácka skupina Bohdanovčan vystúpila na XIII. ročníku Festivalu speváckych zborov a skupín, ktorý organizovala Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trnave v spolupráci s MsÚ Trnava  a TTSK. Okrem nášho súboru sa prehliadky zúčastnili súbory Jesienka z Trnavy, Věra Břeclav Poštorná, Hrnčarovan, Malženičan, Modrančanka a Prameň z Voderád. Pre nepriazeň počasia sa druhá časť prehliadky zrealizovala v priestoroch hotela Koliba. Vďaka patrí všetkým, ktorí pestujú vzťah k folklóru a tak udržiavajú ľudové tradície pre ďalšie generácie.

Stretnutie seniorov okresu Trnava pri varení gulášu - Špačince (25.05.2016) Aj naše družstvo v zložení Jozefína Selecká, Ernest Lančarič, Oľga Jakubcová, Terka Kučerová a Ferdinand Slezák sa zapojilo do 3. ročníka varenia gulášu. Dôkladne sme sa pripravili, aby sme obstáli v konkurencii 12 družstiev okresu Trnava. ZO JDS a OcÚ Špačince pripravili výborné podmienky na realizáciu tohto stretnutia. Všetci účastníci boli ocenení  - diplomom, varechou a darčekmi. Vďaka patrí všetkým, ktorí prispeli k tejto peknej akcii.

Členská schôdza (08.06.2016) Zhodnotili sme pestré aktivity v mesiaci máj. Poďakovali sme všetkým členom, ktorí sa podieľali na úspešných akciách ZO, najmä pani Jozefíne Seleckej za jej prístup a vedenie guláštímu. Zablahoželali sme pánovi Alojzovi a pani Paulíne. Prezreli sme si fotodokumentáciu z realizovaných akcií.

XVI. Turistický zraz seniorov okresu Trnava Banka pri Piešťanoch (15.06.2016) 18 našich členov sa zapojilo do turistického zrazu a zdolali 3 a 6 km trasu, ktorá viedla od hotela Harmónia popri vodnej nádrži Sĺňava a pre náročnejších až na Červenú vežu k hotelu Panoráma. Takmer 520 účastníkov z celého okresu sa zapojilo do tejto akcie seniorov. Krásny bol výhľad na Považský Inovec a okolie Piešťan. Počasie síce nedoprialo vychutnať si túto akciu v plnej kráse, ale stretnutia so známymi a posedenie pri chutnom obedezanechali v účastníkoch pekné spomienky.

Členská schôdza (13.07.2016) Okrem zhodnotenia akcií a plánu ďalších aktivít ZO, naše členky zaujala ukážka tvorby studených mís, ktoré predviedli pani Helena Krajčovičová a Žaneta Jakubcová. Vďaka patrí všetkým, ktorí prispeli k spestreniu občerstvenia, ale najmä Oľgám, Gitke a Annám, ktorým sme zablahoželali k ich meninám.  Po ochutnávke pripravených studených jedál a šalátov z vlastnej produkcie, sa seniori zabavili pri hudbe pána Ľubomíra Tomeka.

Športový deň seniorov okresu Trnava v Bučanoch (20.7.2016) naši 15-ti členovia ZO JDS sa pripojili k takmer 300 účastníkom okresu Trnava. Zapojili sme sa do viacerých branno-športových disciplín; hod granátom, valčekom, kriketovou loptičkou, chôdza ženy, futbal – kopanie jedenástok, šach, stolný tenis, streľba zo vzduchovky, pričom najúspešnejší z nás bol pán Ernest Lančarič, ktorý získal 3. miesto v streľbe. Zástupcovia 17 ZO JDS dostali diplomy za účasť na športovom dni a víťazi pekné medovníkové medaily. Účastníci mali možnosť prezrieť si kúriu v Bučanoch, ktorá ponúka na prehliadku historické pamiatky.

Výlet do Turčianskych Teplíc (27.07.2016) Naši členovia, niektorí aj s vnúčatami, sa zúčastnili výletu vlakom do Auquaparku, ktorý ako jediný na Slovensku je s liečivou vodou. Výletu prialo krásne počasie a vyskúšali sme takmer všetky bazény. Prešli sme sa krásnym kúpeľným parkom so zaujímavými lavičkami. Vychutnali sme si cestu vlakom do Banskej Bystrice, je to náročná horská trať na styku Veľkej Fatry a Kremnických vrchov, ktorá má 22 tunelov, 112 mostov a priepustov, 4 viadukty. Spokojní účastníci sa už tešia na ďalší výlet.

Posedenie pri grilovaní (03.08.2016) príjemné letné počasie prialo stretnutiu seniorov  na terase kultúrneho domu, ktoré bolo spojené s grilovačkou. Po informovaní členov o realizovaných a pripravovaných akciách ZO, pozdravil prítomných aj starosta obce. Informácie o družstevnom dni v Červeníku podala pani Koláriková. Potom sme si pochutnali na pripravených letných šalátoch, koláčoch, pagáčoch, ale najmä dobrom grilovanom mäsku, ktoré výborne upiekol pán Jozef Vadovič. Vďaka za chutné občerstvenie patrí  najmä augustovým oslávencom – Jozefíne, Štefánii, Zuzane, Ľubomírovi a Ružene, ale aj ďalším členom,  ktorí pomohli pri realizácii veselého posedenia. 

Výlet na hrad Beckov – hrad Čachtice – Podolie (17.08.2016) Tentoraz sa naši členovia (30 účastníkov) vybrali na prehliadku majestátnych palácov, nedobytných bášt, priestranných nádvorí a tajomných zákutí, ktoré pripomínajú bohatú históriu. Navštívili hrad Beckov, ktorý stráži cestu Považím do dnešných čias. Potom si prezreli hrad Čachtice, kde známa Alžbeta Báthoryová týrala a vraždila za pomoci služobníctva stovky nevinných ľudí. Po odpočinku v Pivničke pod hradom si seniori prezreli Park miniatúr v obci Podolie, ktorý prezentuje modely dobových rekonštrukcií slovenských hradov, zámkov, kostolíkov a domovy známych dejateľov.

Spomienka na 72. výročie SNP (29.08.2016) V deň výročia SNP sa aj naši členovia ZO JDS zúčastnili obecných osláv. K pamätníku padlých položili vence pán starosta a pán farár. Vo svojom príhovore pán starosta poukázal na význam SNP,  nielen pre Slovensko. Členovia súboru Bohdanovčan zaspievali pekné piesne a pán farár spoločne s prítomnými sa pomodlili za padlých občanov z našej obce. Príjemné bolo posedenie na terase kultúrneho domu a v športovom areáli, kde zapálili vatru, pre starších pripravili grilované mäsko a pre deti bola pripravená opekačka.

Výlet loďou do Tullnu (02.09.2016) niektorí naši členovia absolvovali výlet loďou do rakúskeho mestečka Tulln, ktorý pravidelne pripravuje letnú výstavu kvetov. Tento raj farebných voňavých rastliniek, ruží, orchideí, trvaliek, rôznych rezaných kvetov, okrasných rastlín, majstrovských kvetinových diel a krásne naaranžovaného ovocia i zeleniny poskytol nezabudnuteľný zážitok . Odniesli si množstvo inšpirácií a nápadov do svojich domovov. Nevynechali ani malú prechádzku po pôvabnom mestečku Tulln s pešou zónou a potom sa vydali na zaujímavú plavbu po Dunaji.  

Prehliadka speváckych súborov (02.09.2016) Náš spevácky súbor " BOHDANOVČAN" sa zúčastnil na 6. regionálnej prehliadke speváckych súborov v Novom Meste nad Váhom v Mestskom kultúrnom stredisku. Prehliadky sa zúčastnili súbory: Klenotnica z Bziniec pod Javorinou, Dolinka z Hrušového, Hrachovienka z Hrachovišťa, Bohdanovčan z Bohdanoviec nad Trnavou, Studienka z Trenčína, súbor z Brezovej pod Bradlom, Zvonky z Nového Mesta nad Váhom. Odozvy na vystúpenie nášho súboru boli neskutočné, ešte aj moderátorka po ich vystúpení prišla na pódium tanečným krokom so slovami,  že taký prílev pozitívnej energie nezažila ešte nikdy... Po veľkom úspechu sa členovia súboru vrátili spokojní domov a ešte s väčšou chuťou pokračovať ďalej v spievaní a tanci, aby i naďalej robili dobré meno našej obci.

Členská schôdza – oslava životného jubilea Ľubomíra Tomeka (07.09.2016)  Na slávnostnej členskej schôdzi sme zhodnotili realizované akcie a účasť  členov na podujatiach ZO i obce. Zablahoželali sme k meninám všetkým Máriám a Ľudmilám, ale najmä k životnému jubileu nášho člena a muzikanta Ľubomíra Tomeka. Speváci nášho Bohdanovčana prekvapili jubilanta veselou častuškou.  Oslávenci pripravili chutné občerstvenie a zabavili sa tentoraz pri hudbe skupiny TD Band.

Posedenie pri ľudovej piesni „V Bohdanovcách pri pesničke“ (02.10.2016) Pekné  popoludnie pri ľudovej piesni v kultúrnom dome zorganizovali členovia súboru Bohdanovčan. Privítali folklórne spevácke skupiny: Klenovčan z Chtelnice, Malženičan z Malženíc a Obstrléze z Pezinka. Krásne ľudové piesne v podaní FS seniorov potešili všetkých prítomných. Vďaka patrí pánovi starostovi a obecnému úradu, kultúrnej komisii a členkám Seniorklubu, ktorí prispeli svojou nezištnou prácou k úspešnej prezentácii našej obce.

Členská schôdza (05.10.2016) Zhodnotili sme akcie ZO, najmä nedeľné posedenie v KD „V Bohdanovách pri pesničke“, poďakovali sme našim spevákom za pekný nový program, ktorým sa predviedli, poďakovali sme i všetkým členkám ZO, ktoré napiekli chutné koláče na toto podujatie. Vyjadrili sme poľutovanie nad tým, že tak málo našich spoluobčanov prišlo na túto akciu, ktorú s láskou pripravili seniori v spolupráci s pracovníkmi obecného úradu. Členovia boli informovaní  o pripravovaných akciách. Zablahoželali sme pani Viere a Terézii k ich meninám, prezreli sme si fotodokumentáciu a videoprojekciu z realizovaných akcií a zabavili sa pri hudbe pána Ľ. Tomeka a speve pani Oľgy Martišovičovej.

Vína z mlyna Doľany (09.11.2016) Tentoraz sme zavítali (30 účastníkov) do malebnej podkarpatskej dedinky, kedysi zvanej Ompitál. Z autobusu sme videli historické pamiatky obce, v mlyne nás privítal pán Demovič malým prípitkom. Previedol nás mlynom zo 17. storočia s odborným výkladom. Sú tu uchované vzácne pracovné nástroje, ktoré našim členom pripomenuli ich mladosť. Degustáciu vlastných vín – 10 vzoriek prezentoval člen ich rodiny pán Sóos. Potom sme si všetci pochutili na domácej špecialite – pečená kačica s lokšami a červenou kapustou, a samozrejme i na dobrom vínku, pričom sme si zaspievali známe ľudové piesne, nielen o víne.

Pietna spomienka na padlých vojakov v 1.svetovej vojne (11.11.2016) Členovia našej ZO, ale aj žiaci ZŠsMŠ si o 11 hodine a 11 minúte, teda v čase, kedy bola oficiálne ukončená 1.sv.vojna, uctili pamiatku na tých, ktorí položili svoje životy v ozbrojených konfliktoch. Predsedníčka ZO JDS vo svojom príhovore spomenula priebeh tejto vojny, ale aj počet padlých Slovákov. Žiaci zarecitovali známu báseň „Na flámskych poliach“. K pomníku padlých sme položili kyticu z červených makov, i žiaci priniesli tento symbol, z ktorého vytvorili pekný venček. Symbolické bolo i zvonenie z nášho kostola, ktoré sa pripojilo k zvonom mieru vo svete. Zapálili sme sviece na pamiatku 26 padlých  občanov, ktorých mená prečítal pán Jozef Dekan. Pietnu spomienku ukončil pán farár spoločnou modlitbou.

„Sluha dvoch pánov“ Divadlo J. Palárika (26.11.2016) 20 členov si pozrelo veselé spracovanie divadelnej hry od Carla Goldoniho, spojené so živou hudbou a veselým kontaktom hercov s obecenstvom.

Mikulášske posedenie (07.12.2016) Príjemné bolo adventné posedenie pri krásne vyzdobenom stromčeku, vianočných a romantických pesničkách. Zablahoželali sme meninovým oslávencom – Silvestrovi, Mikulášovi, Kornélii a Štefanovi. Výbor ZO pripravil na toto stretnutie chutnú  „zabíjačkovú večeru – jaterničky a kašu“, doplnenú kapustovým šalátom a kyslými dobrotami z domácich komôr seniorov. Veselé bolo žrebovanie mikulášskych darčekov, ktoré potešili všetkých. Výbor ZO pripravil na posledné spoločné stretnutie anketu, zameranú na zhodnotenie činnosti ZO a s potešením konštatuje, že je veľká spokojnosť s pestrosťou akcií pre členov ZO.

Vianočné trhy (11.12.2016) Členovia našej ZO JDS prispeli svojimi vlastnými produktmi, ktoré ponúkli na vianočných trhoch. Na toto adventné popoludnie pozvali seniorov zo súboru Jesienka Trnava, ktorí svojím vianočným pásmom potešili prítomných. Náš súbor Bohdanovčan  prispel k peknému popoludniu vianočnými koledami a na záver spoločne s prítomnými zaspievali pieseň Tichú noc.

Adventné posedenie s Viliamom Turčánym (14.12.2016) ZO JDS pozvala na malé adventné posedenie básnika, prekladateľa, literárneho vedca pána Viliama Turčányho, ktorý t.č. žije v Dome sv. Jána v Šelpiciach. Na pôde nášho obecného úradu ho privítal pán starosta a predsedníčka ZO JDS. Toto milé stretnutie bolo obohatené recitáciou básní autora v podaní Mariána Babiráta a Márie Tomekovej, adventnými piesňami členiek klubu, ale najmä milými spomienkami básnika na jeho mladosť, trávenie Adventu a Vianoc, ale najmä na jeho výnimočnú prácu v slovenskej literatúre. Básnik neskrýval úprimné dojatie z tohto stretnutia, napísal svoje vtipné venovanie a poskytol autogramiádu.

Potešenie v domove Sv. Jána (30.12.2016) ZO JDS pripravila pre klientov Domu sv. Jána v Šelpiciach milé popoludnie pri hudbe a piesňach členov našej ZO. Pod vedením pani Oľgy  Martišovičovej, speváčok   Nelky Duchoňovej, Márie Horváthovej a hudobného doprovodu Ľubomíra Tomeka potešili babičky a dedkov známymi piesňami, a to nielen vianočnými, ale aj tými, pre ich srdcu najmilšími. Odchádzali sme naplnení potešením, že sme vytvorili pre týchto ľudí príjemnú atmosféru pred koncom roku 2016.

Okrem uvedených akcií sa členovia ZO zúčastňovali v spolupráci so ZO JDS Šelpice relaxačných pobytov v Horných Salibách a vo Vincovom lese. Niektorí členovia zrealizovali individuálne i výlet do Podhajskej a Štúrova.

Hospodárenie ZO JDS: pokladníčka ZO JDS pani Oľga Jakubcová, od mája Irena Fíbová viedla evidenciu príjmov od členov ZO, výdavkov na jednotlivé akcie, sledovala čerpanie finančného príspevku obecného úradu na činnosť klubu. Pravidelne na členských schôdzach informovala o stave finančných prostriedkov ZO. Pani Alena Spálová viedla v elektronickej podobe pokladničnú knihu a pokladničný denník ZO JDS. Revízna komisia ZO JDS vykonala dňa 13.01.2017 kontrolu hospodárenia a účtovných dokladov za 2. polrok 2016. Vypracovali správu o hospodárení a svojím podpisom potvrdili, že hospodárska agenda je vedená v súlade s platnými Smernicami o hospodárení ZO JDS.

Konštatujeme, že finančné prostriedky poskytnuté ZO JDS z obecného úradu vo výške 1200 eur boli za rok 2016 vyčerpané. Správa o čerpaní dotácie spolu s príslušnými dokladmi bola zaslaná OcÚ Bohdanovce n/Trnavou v stanovenom termíne.

Plán činnosti  ZO JDS na rok 2017

Organizačný výbor na svojom zasadnutí 11.01.2017 vypracoval plán činnosti na rok 2017, s ktorým budú na VČS oboznámení všetci členovia, pričom do plánu sa doplnili i návrhy členov klubu.

Záver

Ďakujeme starostovi obce za podporu a vytváranie materiálnych a finančných podmienok pre činnosť našej ZO. Vďaka za spoluprácu pri niektorých akciách ZO patrí aj pani riaditeľke ZŠsMŠ a členom DHZ Bohdanovce nad Trnavou. Poďakovanie patrí všetkým aktívnym členom našej ZO - za ich členstvo, aktívnu podporu a spolupatričnosť. Výbor ZO JDS verí, že aj v tomto roku sa podarí pripraviť a zrealizovať veľa zaujímavých podujatí a zapojiť do nich čo najväčšie množstvo bohdanovských seniorov, ktorých radi privítame v našich radoch. Rozvíjanie a podpora dobrých vzťahov v rôznych oblastiach napomáha nám seniorom k aktívnejšiemu životu.

V Bohdanovciach 30.01.2017

Spracovala: Ing. Mária Tomeková, predsedníčka ZO JDS

Stránka

  • 1

Stránka

  • 1