Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Obsah

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku - Seniorklub

Bohdanovce nad Trnavou

 

S p r á v a

 

o činnosti ZO JDS - Seniorklub Bohdanovce nad Trnavou za rok 2016

Predkladajú:

Ing. Mária Tomeková, predsedníčka ZO JDS

Ferdinand Slezák, podpredseda ZO JDS

Alena Spálová, tajomníčka ZO JDS

Irena Fíbová, hospodárka ZO JDS

 

Zhodnotenie dmáoterajšieho stavu

ZO JDS-Seniorklub v Bohdanovciach nad Trnavou pracovala v roku 2016 pod organizačným vedením: Ing. Mária Tomeková, Ferdinand Slezák, Oľga Jakubcová, od mája 2017 Irena Fíbová, Alena Spálová, v revíznej komisii pracovali: Augustína Kučerová, Jozef Dekan, Viera Škodová.

Počet členov klubu k 31.12.2016 bol 52.

Činnosť ZO JDS

Každú prvú stredu v mesiaci sa konala členská schôdza ZO JDS v kultúrnom dome, s priemernou účasťou 30 – 35 členov. Vyjadrujeme i touto cestou vďaku starostovi obce za bezplatné požičiavanie priestorov kultúrneho domu na spoločné stretávania a pracovníčka OcÚ za ústretovú pomoc pri organizovaní našich stretnutí. Každá členská schôdza bola obohatená o pestré aktivity z oblasti kultúry, vzdelávania a spoločenského vyžitia. Okrem toho sme využívali aj klubový priestor na stretávanie sa, kde sa realizovala najmä kontrola zdravia – meranie tlaku, glykémie, hranie spoločenských hier, ochutnávka čajov a domácich koláčikov, príprava akcií, ale aj príjemné spomínanie na roky mladosti a posedenia v kruhu členov klubu.

Naše aktivity v roku 2016 boli bohaté a veľmi pestré, o čom dokumentuje aj WEB stránka obce Bohdanovce nad Trnavou, Portál Seniorklubu fotogaleria.

 

Akcie v roku 2016 – aj v tomto roku sme zrealizovali pestré kultúrne, spoločenské, vzdelávacie, športové a iné aktivity, ktoré uvádzame v chronologickom slede:

Novoročné stretnutie seniorov v kultúrnom dome – výročná členská schôdza (13.01.201 bola zhodnotením činnosti ZO za rok 2015. Privítali medzi sebou starostu obce pána Miroslava Sučáka, zástupcov Okresnej organizácie JDS Trnava – Ladislava Vavrinkoviča a Milana Ležoviča. Predsedníčka na začiatku rokovania vyzvala prítomných na vzdanie holdu minútou ticha zosnulému členovi ZO, bývalému starostovi obce Rudolfovi Kapičiakovi. Potom v Správe o činnosti zhodnotila akcie za rok 2015, prezentáciou pripomenula najdôležitejšie momenty z činnosti ZO. Členovia zhodnotili hospodárenie ZO a schválili plán činnosti a hospodárenia na rok 2016. Nezabudlo sa ani na januárových oslávencov – Antóniu, Ernesta a pani Agnešu.

Divadelná hra „Kamenný chodníček“ (14.01.2016) 15 členov našej ZO sa zúčastnilo v divadle JP Trnava hry Ferka Urbánka, ktorá mnohým pripomenula roky mladosti, kedy sa táto hra stala obľúbenou pre dedinských ochotníkov.

Posedenie v klube ZO (03.02.2016) Na stretnutí v klubovej miestnosti seniori nacvičovali program na pochovávanie basy, pričom si zaspomínali na veselé časy, keď sa tieto tradície a zvyky konali po celej dedine. Počas stretnutia pani Kučerová urobila merania tlaku a glykémie, ale vytvorili sa aj kartárske skupinky.

Pochovávanie basy (08.02.2016) Aj tento rok sme oprášili dobové oblečenie dedkov a babičiek, pripravili rekvizity - basu, kríž, kosu, šable a šikovné gazdinky napiekli chutné šišky, fánky, pagáčiky a iné fašiangové dobroty. Folklórne pásmo pochovávania basy pripravili zanietení členovia ZO a svojim vystúpením potešili všetkých prítomných. Škoda, že občania obce neprejavili záujem zúčastniť sa tohto veselého posedenia.

 

Výlet vlakom na Hrebienok (24.02.2016) Naši seniori, niektorí aj s vnúčatami, vybrali sa na prehliadku Ľadového dómu na Hrebienku vo Vysokých Tatrách. Nádherné počasie prialo prehliadke tejto ľadovej krásy, očaril pohľad na tatranské štíty, ochutnali smokoveckú železitú kyselku a potešili sa prostredím Starého a Nového Smokovca. Cesta vlakom ubehla v príjemnej a veselej atmosfére.

Posedenie členov ZO JDS - Seniorklub (08.03.2016) na stretnutí sa zhodnotili akcie a činnosť ZO, zablahoželali sme oslávencom v mesiaci marec – Františke, Matilde, Jozefom, Alene, Mariánom. Vďaka patrí oslávencom za pripravené chutné občerstvenie z  Pizza Šelpice. Členovia ZO boli pozvaní i na návštevu obecnej knižnice  v rámci Mesiaca knihy, ktorú však využila iba malá časť z nich.

Upratovanie okolia kostola a cintorína - (02.04.2016) – Aj naši niektorí členovia sa zapojili do jarného upratovania obce, prispeli najmä k vyčisteniu okolia chodníkov na cintoríne, očistili kríž od zhorených sviečok, vyhrabali napadané haluze a vyčistili a zamietli chodníky.

Divadelná hra „Ach tie ženy, ach tí muži“ (02.04.2016) 22 členov našej ZO sa zúčastnilo v Divadle J. Palárika Trnava  divadelnej hry Georgesa Feydeaua, ktorá predstavila dve jednoaktovky  o ženách a mužoch – spája ich téma manželských šarvátok, ktoré humorným spôsobom autor poukazuje na vzťah muža a ženy.

Členská schôdza (06.04.2016) - členovia zhodnotili činnosť ZO, pripravili akcie na ďalšie obdobie, zablahoželali pani Irenke a oslávencom v apríli. Schváli činnosť na ďalšie obdobie.

Výstava  "Záhradkár, Včelár, Zdravý životný štýl, Poľovníctvo" v Trenčíne (06.- 09.042016) zaujala aj našich členov, ktorí si zo záujmom prezreli vystavené exponáty a zakúpili si kvety a úžitkové rastliny do svojich záhrad. Bol to krásny zážitok vidieť, čo všetko naša príroda ponúka.

Výlet Zvolen – Vígľaš – Zvolenská Slatina (13.04.2016) Dvadsať členov našej ZO sa zúčastnilo výletu do Zvolena a jeho okolia. Využili príjemné cestovanie vlakom, prezreli si spolu so sprievodcom Zvolenský zámok a historickú časť mesta Zvolen. Autobusom sa odviezli do Vígľaša, kde boli očarení zámkom, ktorí z ruín prebudovali na sídlo Radu mečov kruhu a sprístupnili ho širokej verejnosti. Objekt je zapísaný v zozname Národných kultúrnych pamiatok. Vo Zvolenskej Slatine si nakúpili chutné výrobky prvej bryndziarne v Európe a pochutnali na výbornej večeri v penzióne Zlatý dukát. V parku pri železničnej stanici Zvolen si prezreli maketu pancierového vlaku z čias SNP.  Krásne počasie prialo výletu a odniesli si množstvo nových poznatkov z histórie i súčasnosti tohto regiónu.

Slnko v nás – prehliadka FS seniorov Malokarpatského regiónu - Pezinok (23.04.2016) Naša spevácka skupina Bohdanovčan sa zúčastnila 9. ročníka prehliadky folklórnych súborov, ktorú organizovala domáca FS Obstrléze. Prehliadky sa ďalej zúčastnili súbory Radosť z Pezinka, Modrančan z Trnavy-Modranky, Straník z Liptovskej Tepličky a Lusk z Modry. Našich spevákov prišli podporiť i niektorí členovia ZO JDS.

Stavanie mája (30.04.2016) V predmájový večer ožili v našej obci tradície stavania májov. Veselým spevom spestrili túto akciu najmä seniori - členovia súboru Bohdanovčan, zúčastnili sa aj ďalší členovia našej ZO. Zdatní hasiči postavili vyzdobený máj pred hasičskou zbrojnicou. Dobrú náladu prítomným vytvorilo dobré počasie, posedenie pri hudbe a občerstvenie pred kultúrnym domom.

Dudince – hotel Prameň (01.05.2016 – 06.05.2016) Relaxačno-liečebného pobytu sa zúčastnilo 23 členov našej ZO. V príjemnom prostredí Relax-Centra využili štandardné i nadštandardné procedúry, k dispozícii mali moderný krytý bazén a horúci vírivý bazén. Hotelová jedáleň ponúkala široký výber chutných jedál, v kaviarni sa o dobrú náladu návštevníkov postaral vtipný hudobník. Účastníci pobytu si prezreli kúpeľný areál s historickými rímskymi kúpeľmi, navštívili aj vínnu pivnicu známeho vinára Hontu. Všetci účastníci vyjadrili spokojnosť s pobytom a službami hotela, domov odchádzali oddýchnutí a s peknými zážitkami.

Obecná oslava Dňa matiek (08.05.2016) I naši seniori prispeli  tento rok k oslave Dňa matiek v Bohdanovciach. Zaspievali pekné slovenské piesne a zatancovali zabudnuté tance, s ktorými u obecenstva získali veľký úspech. Ich pravidelné stretnutia a nácvik stále nových piesní sú prínosom a potešením pre nás všetkých.

Členská schôdza (11.05.2016) Stretnutie bolo tentoraz v klubovej miestnosti ZO. Zhodnotili sme akcie ZO, najmä pekný výlet vlakom do Zvolena a Vígľaša (20 členov), relaxačno-liečebný pobyt v Dudinciach (23 členov) Členovia boli informovaní o3. ročníku Stretnutia seniorov pri  varení gulášu v Špačinciach, prehliadke speváckych súborov v Kamennom mlyne, ktorej sa zúčastní aj naša spevácka skupina, o turistickom zraze  seniorov okresu v Banke pri Piešťanoch. Zablahoželali sme pani Irene, Blažene, Žofii, Berke a Ferdinandovi. Prezreli sme si fotografie z výletu do Zvolena a z pobytu v Dudinciach.

Prehliadka speváckych zborov seniorov – Trnava – Kamenný mlyn (14.05.2016) Aj naša spevácka skupina Bohdanovčan vystúpila na XIII. ročníku Festivalu speváckych zborov a skupín, ktorý organizovala Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trnave v spolupráci s MsÚ Trnava  a TTSK. Okrem nášho súboru sa prehliadky zúčastnili súbory Jesienka z Trnavy, Věra Břeclav Poštorná, Hrnčarovan, Malženičan, Modrančanka a Prameň z Voderád. Pre nepriazeň počasia sa druhá časť prehliadky zrealizovala v priestoroch hotela Koliba. Vďaka patrí všetkým, ktorí pestujú vzťah k folklóru a tak udržiavajú ľudové tradície pre ďalšie generácie.

Stretnutie seniorov okresu Trnava pri varení gulášu - Špačince (25.05.2016) Aj naše družstvo v zložení Jozefína Selecká, Ernest Lančarič, Oľga Jakubcová, Terka Kučerová a Ferdinand Slezák sa zapojilo do 3. ročníka varenia gulášu. Dôkladne sme sa pripravili, aby sme obstáli v konkurencii 12 družstiev okresu Trnava. ZO JDS a OcÚ Špačince pripravili výborné podmienky na realizáciu tohto stretnutia. Všetci účastníci boli ocenení  - diplomom, varechou a darčekmi. Vďaka patrí všetkým, ktorí prispeli k tejto peknej akcii.

Členská schôdza (08.06.2016) Zhodnotili sme pestré aktivity v mesiaci máj. Poďakovali sme všetkým členom, ktorí sa podieľali na úspešných akciách ZO, najmä pani Jozefíne Seleckej za jej prístup a vedenie guláštímu. Zablahoželali sme pánovi Alojzovi a pani Paulíne. Prezreli sme si fotodokumentáciu z realizovaných akcií.

XVI. Turistický zraz seniorov okresu Trnava Banka pri Piešťanoch (15.06.2016) 18 našich členov sa zapojilo do turistického zrazu a zdolali 3 a 6 km trasu, ktorá viedla od hotela Harmónia popri vodnej nádrži Sĺňava a pre náročnejších až na Červenú vežu k hotelu Panoráma. Takmer 520 účastníkov z celého okresu sa zapojilo do tejto akcie seniorov. Krásny bol výhľad na Považský Inovec a okolie Piešťan. Počasie síce nedoprialo vychutnať si túto akciu v plnej kráse, ale stretnutia so známymi a posedenie pri chutnom obedezanechali v účastníkoch pekné spomienky.

Členská schôdza (13.07.2016) Okrem zhodnotenia akcií a plánu ďalších aktivít ZO, naše členky zaujala ukážka tvorby studených mís, ktoré predviedli pani Helena Krajčovičová a Žaneta Jakubcová. Vďaka patrí všetkým, ktorí prispeli k spestreniu občerstvenia, ale najmä Oľgám, Gitke a Annám, ktorým sme zablahoželali k ich meninám.  Po ochutnávke pripravených studených jedál a šalátov z vlastnej produkcie, sa seniori zabavili pri hudbe pána Ľubomíra Tomeka.

Športový deň seniorov okresu Trnava v Bučanoch (20.7.2016) naši 15-ti členovia ZO JDS sa pripojili k takmer 300 účastníkom okresu Trnava. Zapojili sme sa do viacerých branno-športových disciplín; hod granátom, valčekom, kriketovou loptičkou, chôdza ženy, futbal – kopanie jedenástok, šach, stolný tenis, streľba zo vzduchovky, pričom najúspešnejší z nás bol pán Ernest Lančarič, ktorý získal 3. miesto v streľbe. Zástupcovia 17 ZO JDS dostali diplomy za účasť na športovom dni a víťazi pekné medovníkové medaily. Účastníci mali možnosť prezrieť si kúriu v Bučanoch, ktorá ponúka na prehliadku historické pamiatky.

Výlet do Turčianskych Teplíc (27.07.2016) Naši členovia, niektorí aj s vnúčatami, sa zúčastnili výletu vlakom do Auquaparku, ktorý ako jediný na Slovensku je s liečivou vodou. Výletu prialo krásne počasie a vyskúšali sme takmer všetky bazény. Prešli sme sa krásnym kúpeľným parkom so zaujímavými lavičkami. Vychutnali sme si cestu vlakom do Banskej Bystrice, je to náročná horská trať na styku Veľkej Fatry a Kremnických vrchov, ktorá má 22 tunelov, 112 mostov a priepustov, 4 viadukty. Spokojní účastníci sa už tešia na ďalší výlet.

Posedenie pri grilovaní (03.08.2016) príjemné letné počasie prialo stretnutiu seniorov  na terase kultúrneho domu, ktoré bolo spojené s grilovačkou. Po informovaní členov o realizovaných a pripravovaných akciách ZO, pozdravil prítomných aj starosta obce. Informácie o družstevnom dni v Červeníku podala pani Koláriková. Potom sme si pochutnali na pripravených letných šalátoch, koláčoch, pagáčoch, ale najmä dobrom grilovanom mäsku, ktoré výborne upiekol pán Jozef Vadovič. Vďaka za chutné občerstvenie patrí  najmä augustovým oslávencom – Jozefíne, Štefánii, Zuzane, Ľubomírovi a Ružene, ale aj ďalším členom,  ktorí pomohli pri realizácii veselého posedenia. 

Výlet na hrad Beckov – hrad Čachtice – Podolie (17.08.2016) Tentoraz sa naši členovia (30 účastníkov) vybrali na prehliadku majestátnych palácov, nedobytných bášt, priestranných nádvorí a tajomných zákutí, ktoré pripomínajú bohatú históriu. Navštívili hrad Beckov, ktorý stráži cestu Považím do dnešných čias. Potom si prezreli hrad Čachtice, kde známa Alžbeta Báthoryová týrala a vraždila za pomoci služobníctva stovky nevinných ľudí. Po odpočinku v Pivničke pod hradom si seniori prezreli Park miniatúr v obci Podolie, ktorý prezentuje modely dobových rekonštrukcií slovenských hradov, zámkov, kostolíkov a domovy známych dejateľov.

Spomienka na 72. výročie SNP (29.08.2016) V deň výročia SNP sa aj naši členovia ZO JDS zúčastnili obecných osláv. K pamätníku padlých položili vence pán starosta a pán farár. Vo svojom príhovore pán starosta poukázal na význam SNP,  nielen pre Slovensko. Členovia súboru Bohdanovčan zaspievali pekné piesne a pán farár spoločne s prítomnými sa pomodlili za padlých občanov z našej obce. Príjemné bolo posedenie na terase kultúrneho domu a v športovom areáli, kde zapálili vatru, pre starších pripravili grilované mäsko a pre deti bola pripravená opekačka.

Výlet loďou do Tullnu (02.09.2016) niektorí naši členovia absolvovali výlet loďou do rakúskeho mestečka Tulln, ktorý pravidelne pripravuje letnú výstavu kvetov. Tento raj farebných voňavých rastliniek, ruží, orchideí, trvaliek, rôznych rezaných kvetov, okrasných rastlín, majstrovských kvetinových diel a krásne naaranžovaného ovocia i zeleniny poskytol nezabudnuteľný zážitok . Odniesli si množstvo inšpirácií a nápadov do svojich domovov. Nevynechali ani malú prechádzku po pôvabnom mestečku Tulln s pešou zónou a potom sa vydali na zaujímavú plavbu po Dunaji.  

Prehliadka speváckych súborov (02.09.2016) Náš spevácky súbor " BOHDANOVČAN" sa zúčastnil na 6. regionálnej prehliadke speváckych súborov v Novom Meste nad Váhom v Mestskom kultúrnom stredisku. Prehliadky sa zúčastnili súbory: Klenotnica z Bziniec pod Javorinou, Dolinka z Hrušového, Hrachovienka z Hrachovišťa, Bohdanovčan z Bohdanoviec nad Trnavou, Studienka z Trenčína, súbor z Brezovej pod Bradlom, Zvonky z Nového Mesta nad Váhom. Odozvy na vystúpenie nášho súboru boli neskutočné, ešte aj moderátorka po ich vystúpení prišla na pódium tanečným krokom so slovami,  že taký prílev pozitívnej energie nezažila ešte nikdy... Po veľkom úspechu sa členovia súboru vrátili spokojní domov a ešte s väčšou chuťou pokračovať ďalej v spievaní a tanci, aby i naďalej robili dobré meno našej obci.

Členská schôdza – oslava životného jubilea Ľubomíra Tomeka (07.09.2016)  Na slávnostnej členskej schôdzi sme zhodnotili realizované akcie a účasť  členov na podujatiach ZO i obce. Zablahoželali sme k meninám všetkým Máriám a Ľudmilám, ale najmä k životnému jubileu nášho člena a muzikanta Ľubomíra Tomeka. Speváci nášho Bohdanovčana prekvapili jubilanta veselou častuškou.  Oslávenci pripravili chutné občerstvenie a zabavili sa tentoraz pri hudbe skupiny TD Band.

Posedenie pri ľudovej piesni „V Bohdanovcách pri pesničke“ (02.10.2016) Pekné  popoludnie pri ľudovej piesni v kultúrnom dome zorganizovali členovia súboru Bohdanovčan. Privítali folklórne spevácke skupiny: Klenovčan z Chtelnice, Malženičan z Malženíc a Obstrléze z Pezinka. Krásne ľudové piesne v podaní FS seniorov potešili všetkých prítomných. Vďaka patrí pánovi starostovi a obecnému úradu, kultúrnej komisii a členkám Seniorklubu, ktorí prispeli svojou nezištnou prácou k úspešnej prezentácii našej obce.

Členská schôdza (05.10.2016) Zhodnotili sme akcie ZO, najmä nedeľné posedenie v KD „V Bohdanovách pri pesničke“, poďakovali sme našim spevákom za pekný nový program, ktorým sa predviedli, poďakovali sme i všetkým členkám ZO, ktoré napiekli chutné koláče na toto podujatie. Vyjadrili sme poľutovanie nad tým, že tak málo našich spoluobčanov prišlo na túto akciu, ktorú s láskou pripravili seniori v spolupráci s pracovníkmi obecného úradu. Členovia boli informovaní  o pripravovaných akciách. Zablahoželali sme pani Viere a Terézii k ich meninám, prezreli sme si fotodokumentáciu a videoprojekciu z realizovaných akcií a zabavili sa pri hudbe pána Ľ. Tomeka a speve pani Oľgy Martišovičovej.

Vína z mlyna Doľany (09.11.2016) Tentoraz sme zavítali (30 účastníkov) do malebnej podkarpatskej dedinky, kedysi zvanej Ompitál. Z autobusu sme videli historické pamiatky obce, v mlyne nás privítal pán Demovič malým prípitkom. Previedol nás mlynom zo 17. storočia s odborným výkladom. Sú tu uchované vzácne pracovné nástroje, ktoré našim členom pripomenuli ich mladosť. Degustáciu vlastných vín – 10 vzoriek prezentoval člen ich rodiny pán Sóos. Potom sme si všetci pochutili na domácej špecialite – pečená kačica s lokšami a červenou kapustou, a samozrejme i na dobrom vínku, pričom sme si zaspievali známe ľudové piesne, nielen o víne.

Pietna spomienka na padlých vojakov v 1.svetovej vojne (11.11.2016) Členovia našej ZO, ale aj žiaci ZŠsMŠ si o 11 hodine a 11 minúte, teda v čase, kedy bola oficiálne ukončená 1.sv.vojna, uctili pamiatku na tých, ktorí položili svoje životy v ozbrojených konfliktoch. Predsedníčka ZO JDS vo svojom príhovore spomenula priebeh tejto vojny, ale aj počet padlých Slovákov. Žiaci zarecitovali známu báseň „Na flámskych poliach“. K pomníku padlých sme položili kyticu z červených makov, i žiaci priniesli tento symbol, z ktorého vytvorili pekný venček. Symbolické bolo i zvonenie z nášho kostola, ktoré sa pripojilo k zvonom mieru vo svete. Zapálili sme sviece na pamiatku 26 padlých  občanov, ktorých mená prečítal pán Jozef Dekan. Pietnu spomienku ukončil pán farár spoločnou modlitbou.

„Sluha dvoch pánov“ Divadlo J. Palárika (26.11.2016) 20 členov si pozrelo veselé spracovanie divadelnej hry od Carla Goldoniho, spojené so živou hudbou a veselým kontaktom hercov s obecenstvom.

Mikulášske posedenie (07.12.2016) Príjemné bolo adventné posedenie pri krásne vyzdobenom stromčeku, vianočných a romantických pesničkách. Zablahoželali sme meninovým oslávencom – Silvestrovi, Mikulášovi, Kornélii a Štefanovi. Výbor ZO pripravil na toto stretnutie chutnú  „zabíjačkovú večeru – jaterničky a kašu“, doplnenú kapustovým šalátom a kyslými dobrotami z domácich komôr seniorov. Veselé bolo žrebovanie mikulášskych darčekov, ktoré potešili všetkých. Výbor ZO pripravil na posledné spoločné stretnutie anketu, zameranú na zhodnotenie činnosti ZO a s potešením konštatuje, že je veľká spokojnosť s pestrosťou akcií pre členov ZO.

Vianočné trhy (11.12.2016) Členovia našej ZO JDS prispeli svojimi vlastnými produktmi, ktoré ponúkli na vianočných trhoch. Na toto adventné popoludnie pozvali seniorov zo súboru Jesienka Trnava, ktorí svojím vianočným pásmom potešili prítomných. Náš súbor Bohdanovčan  prispel k peknému popoludniu vianočnými koledami a na záver spoločne s prítomnými zaspievali pieseň Tichú noc.

Adventné posedenie s Viliamom Turčánym (14.12.2016) ZO JDS pozvala na malé adventné posedenie básnika, prekladateľa, literárneho vedca pána Viliama Turčányho, ktorý t.č. žije v Dome sv. Jána v Šelpiciach. Na pôde nášho obecného úradu ho privítal pán starosta a predsedníčka ZO JDS. Toto milé stretnutie bolo obohatené recitáciou básní autora v podaní Mariána Babiráta a Márie Tomekovej, adventnými piesňami členiek klubu, ale najmä milými spomienkami básnika na jeho mladosť, trávenie Adventu a Vianoc, ale najmä na jeho výnimočnú prácu v slovenskej literatúre. Básnik neskrýval úprimné dojatie z tohto stretnutia, napísal svoje vtipné venovanie a poskytol autogramiádu.

Potešenie v domove Sv. Jána (30.12.2016) ZO JDS pripravila pre klientov Domu sv. Jána v Šelpiciach milé popoludnie pri hudbe a piesňach členov našej ZO. Pod vedením pani Oľgy  Martišovičovej, speváčok   Nelky Duchoňovej, Márie Horváthovej a hudobného doprovodu Ľubomíra Tomeka potešili babičky a dedkov známymi piesňami, a to nielen vianočnými, ale aj tými, pre ich srdcu najmilšími. Odchádzali sme naplnení potešením, že sme vytvorili pre týchto ľudí príjemnú atmosféru pred koncom roku 2016.

Okrem uvedených akcií sa členovia ZO zúčastňovali v spolupráci so ZO JDS Šelpice relaxačných pobytov v Horných Salibách a vo Vincovom lese. Niektorí členovia zrealizovali individuálne i výlet do Podhajskej a Štúrova.

Hospodárenie ZO JDS: pokladníčka ZO JDS pani Oľga Jakubcová, od mája Irena Fíbová viedla evidenciu príjmov od členov ZO, výdavkov na jednotlivé akcie, sledovala čerpanie finančného príspevku obecného úradu na činnosť klubu. Pravidelne na členských schôdzach informovala o stave finančných prostriedkov ZO. Pani Alena Spálová viedla v elektronickej podobe pokladničnú knihu a pokladničný denník ZO JDS. Revízna komisia ZO JDS vykonala dňa 13.01.2017 kontrolu hospodárenia a účtovných dokladov za 2. polrok 2016. Vypracovali správu o hospodárení a svojím podpisom potvrdili, že hospodárska agenda je vedená v súlade s platnými Smernicami o hospodárení ZO JDS.

Konštatujeme, že finančné prostriedky poskytnuté ZO JDS z obecného úradu vo výške 1200 eur boli za rok 2016 vyčerpané. Správa o čerpaní dotácie spolu s príslušnými dokladmi bola zaslaná OcÚ Bohdanovce n/Trnavou v stanovenom termíne.

Plán činnosti  ZO JDS na rok 2017

Organizačný výbor na svojom zasadnutí 11.01.2017 vypracoval plán činnosti na rok 2017, s ktorým budú na VČS oboznámení všetci členovia, pričom do plánu sa doplnili i návrhy členov klubu.

Záver

Ďakujeme starostovi obce za podporu a vytváranie materiálnych a finančných podmienok pre činnosť našej ZO. Vďaka za spoluprácu pri niektorých akciách ZO patrí aj pani riaditeľke ZŠsMŠ a členom DHZ Bohdanovce nad Trnavou. Poďakovanie patrí všetkým aktívnym členom našej ZO - za ich členstvo, aktívnu podporu a spolupatričnosť. Výbor ZO JDS verí, že aj v tomto roku sa podarí pripraviť a zrealizovať veľa zaujímavých podujatí a zapojiť do nich čo najväčšie množstvo bohdanovských seniorov, ktorých radi privítame v našich radoch. Rozvíjanie a podpora dobrých vzťahov v rôznych oblastiach napomáha nám seniorom k aktívnejšiemu životu.

V Bohdanovciach 30.01.2017

Spracovala: Ing. Mária Tomeková, predsedníčka ZO JDS

Stránka

  • 1

Správa o činnosti ZO JDS Bohdanovce n/T 2014


Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku - Seniorklub Bohdanovce nad Trnavou

 

S p r á v a

 

o činnosti ZO JDS - Seniorklub Bohdanovce nad Trnavou za rok 2014

 

 

Predkladajú:

Ing. Mária Tomeková, predsedníčka ZO JDS

Ferdinand Slezák, podpredseda ZO JDS

Oľga Jakubcová, pokladníčka ZO JDS

Alena Spálová, tajomníčka ZO JDS

Terézia Kučerová, predsedníčka revíznej komisie ZO JDS

 

Zhodnotenie doterajšieho stavu

ZO JDS-Seniorklub v Bohdanovciach nad Trnavou pracoval v roku 2014 pod organizačným vedením: Ing. Mária Tomeková, Ferdinand Slezák, Oľga Jakubcová, Alena Spálová, v revíznej komisii: Augustína Kučerová, Jozef Dekan, Viera Škodová.

Počet členov klubu k 31.12.2014 bol 48.

Vzhľadom na aktivity klubu presahujúce rámec obce, aj naši seniori sa 05.06.2013 zapojili do združenia seniorov – Jednota dôchodcov na Slovensku v zmysle zákona 83/1990 o združovaní občanov, ktoré háji na najvyššej úrovni záujmy dôchodcov, zabezpečuje spoluprácu s vládou, štátnymi orgánmi ale aj so samosprávou miest a obcí na Slovensku a založili Základnú organizáciu JDS v Bohdanovciach nad Trnavou. Do ZO JDS vstúpilo najprv 18 členov, neskôr v novembri sa členská základňa rozšírila na 30, predsedníčkou ZO bola zvolená Ing. Mária Tomeková. V januári tohto roku sa ZO JDS zlúčila so Seniorklubom a začali vystupovať pod hlavičkou ZO JDS-Seniorklub Bohdanovce nad Trnavou s počtom členov 48.

 

Činnosť ZO JDS

Každú prvú stredu v mesiaci sa konala členská schôdza ZO JDS v kultúrnom dome, čo sa pre členov stalo samozrejmosťou. Vyjadrujeme vďaku starostovi obce za bezplatné požičiavanie priestorov kultúrneho domu na spoločné stretávanie. Každá členská schôdza bola obohatená o pestré aktivity z oblasti kultúry, vzdelávania a spoločenského vyžitia. Okrem toho využívame klubový priestor na stretávanie sa každú stredu v popoludňajších hodinách, kde sa uplatňuje najmä kontrola zdravia – meranie tlaku, glykémie, hranie spoločenských hier, príprava akcií pre seniorov, ale aj príjemné posedenia v kruhu členov klubu. ZO JDS Seniorklub tak umožňuje svojim členom kultúrne, spoločenské, rekreačné i športovo-turistické vyžitie ako i ďalšie možnosti príjemne stráviť čas v spoločnosti svojich vrstovníkov, ktorí majú záujem byť spolu.

Aktivity seniorov v roku 2014 boli bohaté a veľmi pestré, o čom dokumentuje aj WEB stránka obce - Portál Seniorklubu Bohdanovce nad Trnavou, ktorý vznikol s podporou obecného úradu a pána starostu na web stránke obce fotogaleria.

Každá záujmová činnosť v staršom veku prináša tým viac potešenia, čím viac času a námahy jej venujeme. Je prirodzené, že v Seniorklube o nej radi hovoríme, spomíname na časy minulé, máme príležitosť zaspomínať si na chvíle prežité s našimi predkami, a radi sa spoločne podelíme o zážitky a výsledky nášho snaženia.

Akcie v roku 2014 – zrealizovali sme pestré kultúrne, spoločenské, vzdelávacie, športové a iné aktivity, ktoré uvádzame v chronologickom slede:

Novoročné stretnutie 08.01.2014 Na novoročnom stretnutí seniorov organizačný výbor informoval o ich zasadnutí a príprave akcií na tento rok. V úvodnej časti sa zaoberali spojením ZO JDS a Seniorklubu do jedného celku a prijali sa i podnetné návrhy seniorov k činnosti v klube. Starosta obce poprial seniorom veľa zdravia a spokojnosti v nastávajúcom novom roku, podrobne informoval prítomných o prijatých VZN o daniach a poplatkoch, o pripravovaných investičných zámeroch obce a zodpovedal na otázky seniorov.

Návšteva Divadla J. Palárika v Trnave (11.01.2014) Našich 22 seniorov sa zúčastnilo veselohry Jána Palárika Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch .

Otvorenie činnosti v klubovej miestnosti ZO JDS Seniorklub (15.01.2014) Po prvý krát sme sa stretli v klubovej miestnosti Seniorklubu, kde sme sa začali stretávať za účelom spoločenského a kultúrneho vyžitia, vytvárať podmienky pre záujmovú činnosť. Stretnutia v klubovej miestnosti ZO JDS Seniorklub a ich obsah sú evidované v Knihe návštev spoločenskej miestnosti.

Februárové stretnutia v klube ZO JDS Seniorklub (10.02.,9.02. a 26.02.2014) Naše stretávania v klube seniorov sa niesli v znamení príprav na fašiangové posedenie, pričom sme sa zasmiali na vtipných historkách. Pani Terka Kučerová zmerala záujemcom tlak a cukor v krvi, pani Oľga Dvoráková predviedla háčkovanie  na výduškach, a podaktorí sa naučili aj hrať karty. Medzi seniorov zavítal aj pán starosta, ktorý si overoval niektoré historické fakty v obci. Poďakovanie patrí všetkým členom, ktorí prispeli materiálne k vybaveniu klubu.

V. jubilejný ples OO JDS v kultúrnom dome v Šelpiciach (08.02.2014) – zúčastnilo sa ho 14 členov ZO JDS.

Fašiangové posedenie seniorov spojené s pochovávaním basy (03.03.2014) Členovia ZO oživili tradíciu pochovávania basy na konci fašiangu. Oprášili dobové oblečenie dedkov a babičiek, pripravili rekvizity – basu, kríž, kosu, šable, koše, sitá a šikovné gazdinky napiekli chutné šišky, fánky, pagáčky a iné dobroty. Všetci si pochutili na výborných pečených klobáskach. K dobrej nálade vyhrával pán Ľubomír Tomek a pod vedením Veroniky Vráblovej si všetci zatancovali polonézu.

Marcové stretnutia v klube ZO JDS Seniorklub (19.03.2014)Na stretnutie seniorov zavítal aj pán starosta, ktorý požiadal členov klubu o spoluprácu pri získavaní fotografií bývalých starostov v našej obci.

Brigáda seniorov na cintoríne a okolí kostola (20.03.2014) Členovia ZO JDS Seniorklubu sa zúčastnili na čistení okolia kostola a cintorína. Pohrabali a odvozili napadané lístie a konáre zo stromov, okopali záhony pri kostole, umyli lavičky pri dome smútku, ale najmä vyčistili hroby a priestranstvá od skla z rozbitých svietnikov po víchrici, ktorá narobila veľký neporiadok s  výzdobou hrobov.

Návšteva Divadla J. Palárika v Trnave (20.03.2014) Komédiu francúzskeho autora Marca Camolettiho „Boeing-Boeing“ u nás pod názvom „Tri letušky v Paríži“ si vychutnalo aj 24 členov Seniorklubu.

Stretnutie členov ZO JDS Seniorklub (02.04.2014) Na naše stretnutie prijala pozvanie pani MUDr. Anna Šruteková, ktorá svojou prednáškou obohatila vedomosti seniorov o poznatky z problematiky závislosti na alkohole a drogách. V druhej časti odpovedala na otázky prítomných seniorov.

Relaxačné kúpania v Horných Salibách (29.04.2014, 02.06.2014,07.07.2014, 08.09.2014) Aj naši členovia využili ponuku na kúpanie so seniormi zo Šelpíc v Relaxačno-rehabilitačnom centre Horné Saliby.

Stavanie mája pred kultúrnym domom (01.05.2014)Tradíciu stavania mája svojou účasťou spestrili najmä naši seniori a veselým spevom súbor Bohdanovčan. Dobrú náladu prítomným vytvorilo i pekné slnečné počasie, príjemné posedenie na terase, ale aj výborný guláš od starostu obce.

Májove posedenie a oslava životného jubilea Ruženy Trnikovej (07.05.2014) Na stretnutí boli seniori oboznámení o aktivitách základnej i okresnej organizácie JDS v najbližšom období. Zablahoželali májovým oslávencom – Blažene, Žofii, Petronele, Ferdinandovi, ale najmä jubilantke pani Ružene Trnikovej.

Výlet seniorov do Malých Karpát (21.05.2014) Navštívili sme vinársky komplex Elesko, postavený v jedinečnej modernej architektúre. V areáli sa nachádza Zoya múzeum, kde sme mali možnosť vidieť diela súčasného moderného umenia. V Elesko reštaurácii sme si pochutnali na dobrej divine. Tento komplex slúži na natáčanie seriálu Búrlivé víno. Potom sme si vyšliapali do Astronomického a geofyzikálneho observatória, kde sme si vypočuli zaujímavé informácie o výstavbe tohto unikátneho zariadenia a jeho využívaní. Výlet sme ukončili príjemným posedením na Zochovej chate.

Divadelné predstavenie Opica a ženích (27.05.2014) V divadle J. Palárika v Trnave sme si pozreli bláznivú komédiu s pesničkami „Opica a ženích“ z pera klasika Johana Nepomuka Nestroya.

Júnové stretnutie v klube ZO JDS Seniorklub (04.06.2014) Na stretnutie seniorov zavítali zástupcovia poisťovne Wűstenrot, ktorí prítomným prezentovali vhodné produkty ochrany ľudského zdravia pre starších občanov.

Festival speváckych zborov a skupín seniorov - Malženice (15.06.2014) Naša spevácka skupina Bohdanovčan nás reprezentovala na XI. Festivale speváckych zborov a skupín, ktorý organizovala Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trnave v spolupráci so ZO JDS Malženice a Obecným úradom Malženice.

XIV. Turistický zraz seniorov okresu Trnava – Červený Kameň (27.06.2014) Aj naši členovia sa zúčastnili turistickej akcie v krásnej lokalite Malých Karpát. Prekvapila nás veľká účasť seniorov z okresu Trnava – viac ako 500 účastníkov, ktorí si podľa svojich schopností prešli tri trasy - 3, 6 a 12 km, pričom nám prialo aj krásne letné počasie. V hradnej reštaurácii sme mali pripravený obed a v kruhu mnohých známych sme si posedeli pri kávičke v príjemnom prostredí hradu. Veríme, že na budúci rok sa zapojí do akcie viac členov našej ZO.

 

Júlové stretnutie v klube ZO JDS Seniorklub (02.07.2014) Na stretnutí členovia klubu boli informovaní o pripravovaných akciách na mesiace júl a august. Pozvanie prijal aj pán starosta, ktorý informoval prítomných o realizovaných a plánovaných akciách v obci. Zodpovedal na otázky prítomných (lipy na cintoríne, farská budova, odkanalizovanie, nový rad hrobov na cintoríne čelom k sebe, chodníky a pod.)  a informoval o zvolanom verejnom zasadnutí občanov k revitalizácii obecného parku. 

VII. športový deň seniorov okresu Trnava – Areál ŠK Cífer (25.07.2014) Našu ZO JDS reprezentovalo 6 účastníkov (Oľga Dvoráková, Oľga Jakubcová, Augustína Kučerová, Oľga Martišovičová, Ing. Mária Tomeková a Jozef Škoda), zapojili sa však takmer do všetkých disciplín. Potešilo nás umiestnenie pani Oľgy Jakubcovej v streľbe zo vzduchovky, kde obsadila 2. miesto.

Členská schôdza spojená s grilovačkou (06.08.2014) Členovia boli oboznámení o aktivitách v minulom mesiaci, o pripravovanom výlete do Turca, divadelných predstaveniach v KD Trnava, o možnostiach štúdia na univerzite tretieho veku. Zablahoželali augustovým oslávencom. Vydarila sa grilovačka na terase KD. Vďaka patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k vydarenej akcii seniorov.

Výlet TURIEC (20.08.2014) Členovia ZO JDS tentoraz spoznávali krásy Turca. Prehliadka mesta Martin so sprievodkyňou obohatila naše poznatky z histórie a uchovávania nášho kultúrneho dedičstva. Navštívili sme Národný cintorín, Múzeum slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch, obec Blatnica - Múzeum Karola Plicku, Mošovce - Múzeum Jána Kollára, básnika a spisovateľa, propagátora slovanskej vzájomnosti a Múzeum remesiel. Záver patril malej prechádzke a posedeniu v Turčianskych Tepliciach.

Obecná oslava 70. výročia SNP (29.08.2014) Aj členovia ZO JDS sa aktívne zúčastnili obecných osláv výročia SNP.

Členská schôdza (03.09.2014) Členovia ZO JDS pozitívne hodnotili akcie realizované v minulom mesiaci, boli oboznámení o pripravovaných akciách v mesiaci september a október. Odsúhlasili aj výlet do Kittse a Viedne v decembri

VII. ročník Spevácke súbory seniorov – Dolné Orešany (07.09.2014) Náš súbor reprezentoval obec a ZO JDS na prehliadke súborov.

Deň rodiny (07.09.2014) Aj naša ZO JDS sa aktívne zapojila do úspešnej akcie, ktorú zorganizovali Farský úrad a Obecný úrad v Bohdanovciach. Tieto členky napiekli chutné zákusky a koláče: Mária Dekanová, Ľudmila Fodorová, Berka Habalová, Matilda Hlbocká, Mária Pokorná, Štefánia Ryšková, Jozefína Selecká, Ľudmila Šarvaicová, Viera Škodová, Mária Tomeková a pomohli pri pohostení pre deti i dospelých. Potešili sme sa vystúpením detí z Duloviec a na ihrisku zase so svojimi vnúčatami.  

Komédia Radošinského naivného divadla „Jááánošííík po tristo rokoch“ (18.09.2014) 30 členov ZO JDS sa zúčastnilo divadelnej hry Stanislava Ščepku v KD Trnava, ktorá je venovaná trojstému výročiu od smrti Juraja Jánošíka v roku 2013. 

Oslava životného jubilea Oľgy Jakubcovej a Petronely Kubovičovej (01.10.2014) Práve v deň medzinárodného dňa seniorov sme sa stretli v kultúrnom dome. Začiatok stretnutia patril informáciám o pripravovaných akciách, potom nasledovali gratulácie meninovým oslávencom Viere a Terézii, no najmä jubilantkám Oľge Jakubcovej a Petronele Kubovičovej a k narodeninám aj Berke Habalovej. Odzneli gratulácie od členov ZO, starostu obce, vedúcej speváckej skupiny, ktorá si pripravila peknú častušku. Tanečníci spestrili večer štandardnými i latinsko-americkými tancami. Prekvapením večera bola hudobná skupina Profil, ktorá svojou hudobnou produkciu a bohatým repertoárom osvedčených šlágrov zabavila našich seniorov, dokonca si s nimi zahral aj náš hudobník Ľubomír Tomek. Naše poďakovanie za krásnu oslavu patrí pani Žanete Vavrovej, dcére pani Jakubcovej, ale aj všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k peknému večeru

Rekondično-liečebný pobyt – Turčianske Teplice (13.10.2014 – 18.10.2014) Štyri členky ZO sa zúčastnili pobytu v Zlatých kúpeľoch Turčianske Teplice, pričom jeden poukaz sme dostali z OO JDS. Pekné prostredie a príjemné jesenné počasie využili na oddych a spoznávanie krás kúpeľov, ale aj adekvátne procedúry – vodné, pohybové, masážne a iné prispeli k ich relaxu.

Veľtrh pre seniorov – Mestská športová hala Trnava (22.10.2014 – 23.10.2014) pri príležitosti Mesiaca úcty k starším zorganizovalo Mesto Trnava v spolupráci so Strediskom sociálnej starostlivosti a dennými centrami pre seniorov v Trnave zaujímavé podujatie, kde sa prezentovali starší občania svojimi zručnosťami. V bohatom kultúrnom programe vystúpil aj náš spevácky súbor Bohdanovčan, ktorý tentoraz sprevádzala na harmonike pani Olívia Papierniková.

Mesiac úcty k starším – posedenie s jubilantami a seniormi obce (26.10.2014) – aj členovia našej ZO JDS aktívne prispeli k nedeľnému popoludniu v kultúrnom dome, ktoré zorganizoval obecný úrad. Spevácky súbor seniorov Bohdanovčan svojim vystúpením ukázal, že aj v staršom veku je pekné stretávať sa, zbierať a uchovávať krásne piesne a odovzdať ich ďalším generáciám. K dobrej nálade prítomným občanov prispela dychová hudba Križovianka s ľudovým rozprávačom.

Oslava životného jubilea Ľudmily Fodorovej a Štefana Babiráta (05.11.2014) Na pravidelnej mesačnej členskej schôdzi členovia ZO boli oboznámení o pripravovaných aktivitách v ďalšom období. Zablahoželali novembrovým meninovým oslávencom Emílii, Agneše a Milanovi, ale najmä jubilantom, ktorí v kruhu našich členov oslávili svoje životné jubileum 70. rokov a to pani Ľudmila Fodorová a Štefan Babirát. Gratulácie od členov ZO, pekná častuška speváckej skupiny Bohdanovčan umocnili spolupatričnosť členov klubu. Svojím umením nás potešili aj študentky z tanečného konzervatória, ktoré do svojich tanečných kreácií zapojili i niektorých seniorov.

Zábavný program hudobnej skupiny Profil a ich hostí (09.11.2014) Na oslave skupiny Profil pri príležitosti ich 40 rokov aktívnej hudobnej činnosti sa v KD Trnava zúčastnilo aj 20 našich členov. Pestrý hudobný program dopĺňali hostia skupiny Profil – heligonkárky sestry Bacmaňákové, spevák Ľudovít Kašuba a svojím ostrovtipom duo Meluš & Kajzer.

Pietna spomienka na pamiatku padlých vo vojnových konfliktoch (11.11.2014) členovia ZO JDS, občania a žiaci ZŠ s MŠ si uctili pamiatku tých, ktorí položili svoje životy v ozbrojených konfliktoch. Symbolom spomienky sú červené maky, ktoré žiaci pripravili a uvili do venčeka. Zvony z nášho kostola sa pripojili k zvonom mieru vo svete. Zapálili sme sviečky na pamiatku 26 padlých občanov v prvej svetovej vojne a 2 občanov v druhej svetovej vojne a prečítali mená všetkých padlých občanov z Bohdanoviec. Nech ani jeden plamienok nesvieti len na pamiatku padlých, ale aj nám živým na cestu k mieru a porozumeniu medzi národmi.

Brigáda seniorov na cintoríne a okolí kostola (15.11.2014) Členovia ZO JDS Seniorklubu sa zúčastnili v sobotu brigády na čistení okolia kostola a cintorína. Pohrabali a odvozili napadané lístie a konáre zo stromov, povozili na skládku odpadu.

Stretnutie v klube ZO JDS (19.11.2014) Na naše stretnutie prišiel pán Köszeghy s ponukou spevníkov  o ktoré prejavili členovia záujem. Dokonca niektoré pesničky sme si spoločne zaspievali a pobavili sa na vtipnom rozprávaní. Pani Kučerová urobila záujemcom merania tlaku a glykémie. Zaoberali sme sa prípravou adventného posedenia a vianočných trhov.

Výlet do Viedne (03.12.2014) Naši členovia sa zúčastnili výletu do Kittsse, kde si nakúpili vianočné sladkosti v čokoládovni, zastavili sa v nákupnom centre a potom cesta smerovala do Viedne. Tu sme si prezreli zvláštny dom a obchodíky architekta Hundertwassera, prezreli si vianočné trhy v Schőnbrunne, katedrálu Stefansdom, ale aj trhy v Hoffburgu, na Maria-Teresia Platz a najkrajšie pred radnicou Viedne. Všetkých očarila krásna svetelná výzdoba mesta. 

Adventné posedenie (10.12.2014) Svojim vianočným programom pod vedením pani riaditeľky nám spestrili večer žiaci základnej školy. Po chutnej večeri prišli mladí anjeli, čerti s Mikulášom a rozdali seniorom prinesené darčeky. Členovia klubu zagratulovali meninovým oslávencom – Mikulášovi, Kornélii, Štefanovi a Silvestrovi. Prítomní si pozreli fotogalériu z výletu vo Viedni a prezentáciu akcií klubu za rok 2014. Na záver si zaspievali pekné vianočné koledy.

Vianočné trhy (13.12.2014) Členovia ZO prispeli svojimi výrobkami k príjemnej atmosfére vianočných trhov v kultúrnom dome. Navarili dobrý punč i víno, napiekli chutné koláčiky, ktoré ponúkali návštevníkom. Vďaka za výzdobu KD a prispenie k občerstveniu patrí: Oľge Jakubcovej, Petronele Kubovičovej, Oľge Dvorákovej, Jozefíne Seleckej, Márii Pokornej, Viere Škodovej, Berke Habalovej, Terke Kučerovej, Márii Kapičiakovej, Štefke Ryškovej, Ernestovi Lančaričovi, Márii Tomekovej.

Ako vidieť, aktivity ZO JDS Seniorklubu boli počas celého roka bohaté a pestré. Umožnili členom ZO zapájať sa do takých činností, ktoré ich obohatili s prispeli k spolupatričnosti.

Hospodárenie ZO JDS: pokladníčka ZO JDS pani Oľga Jakubcová viedla presnú evidenciu príjmov od členov ZO, výdavkov na jednotlivé akcie, sledovala čerpanie finančného príspevku obecného úradu na činnosť klubu. Pravidelne na členských schôdzach informovala o stave finančných prostriedkov ZO. Pani Alena Spálová viedla v elektronickej podobe pokladničnú knihu a pokladničný denník ZO JDS. Revízna komisia ZO JDS v zastúpení p. Jozefa Dekana vykonala dňa 03.07.2014 kontrolu hospodárenia a účtovných dokladov za 1. polrok 2014 a predsedníčka RK za 2. polrok dňa 30.12.2014, svojím podpisom potvrdila, že hospodárska agenda je vedená v súlade s platnými Smernicami o hospodárení ZO JDS.

Konštatujeme, že finančné prostriedky poskytnuté ZO JDS z obecného úradu vo výške 1000 eur boli za rok 2014 vyčerpané. Správa o čerpaní dotácie bola zaslaná OcÚ Bohdanovce n/Trnavou dňa 30.12.2014.

Na vkladnej knižke je zostatok 07,00 eur a zostatok hotovosti v pokladni činí 384,60 eur.

Vzhľadom na čerpanie peňazí z viazanej vkladnej knižky, vedenie ZO JDS otvorilo účet v mBank s príspevkom banky 17 eur a príspevkom pani M. Tomekovej 27 eur, zostatok činí k 01.01.2015 44 eur. (viď správa o hospodárení ZO JDS), celkový zostatok činí 435,60 €.

 

Hospodárenie v súbore Bohdanovčan viedla pani Štefánia Fandelová. Podľa vyjadrenia vyčerpali príspevok obecného úradu na úhradu nákladov harmonikára a časť prostriedkov poskytli na úhradu dopravy za členov súboru.

 

Organizačný výbor na svojom zasadnutí 30.12.2014 prerokoval plán činnosti na rok 2015, s ktorým budú na prvom zasadnutí v r. 2015 oboznámení všetci členovia, pričom do plánu sa doplnia i niektoré návrhy členov klubu.

 

Veríme, že aj v roku 2015 budeme rozvíjať a podporovať aktivity seniorov v oblastiach, v ktorých sa môžu realizovať, byť užitoční a napomôžeme k ich aktívnemu životu v starobe, aby z neho mali radosť a uspokojenie.

 

V Bohdanovciach 30.12.2014

Spracovala: Ing. Mária Tomeková, predsedníčka ZO JDS


21. 5. 2015 Zobraziť menej

Stránka

  • 1