Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Obsah

Novoročné stretnutie – členská schôdza (11.01.2023) prvé tohtoročné stretnutie našich členov sme mali v jedálni kultúrneho domu, nakoľko veľa členov je chorých alebo po chorobe. Výbor ZO na svojom zasadnutí 09.01.23 zhodnotil naše aktivity v uplynulom roku a navrhol plán činnosti na tento rok a aj tie, ktoré budeme realizovať v spolupráci s obecným úradom. Naše stretnutie prišiel pozdraviť aj pán starosta a zaželal nám najmä zdravie a vyjadril potešenie na spoluprácu s našou ZO. Po slávnostnom prípitku predsedníčka oboznámila prítomných s navrhnutými aktivitami, poďakovala všetkým za dobrú spoluprácu pri realizovaní našich posedení, výletov či iných akcií. Dnes patrilo naše poďakovanie za prípravu chutných šišiek pani Oľge Dvorákovej a Alene Spálovej. V diskusii odzneli aj pripomienky k plánu, ktoré sa budeme snažiť zahrnúť do našej činnosti. V družnej debate sme si vypočuli rôzne vtipné príbehy z nášho života a aj spomienky na niektoré akcie.

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka