Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Navigácia

Obsah

Výlet vlakom do Malaciek (09.08.2023) – i keď nám počasie zrána veľmi neprialo, naša ohlásená návšteva v Kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Malackách dopadla nad naše očakávania. Našim cieľom bolo prezrieť si tento kostol v ktorom je pútnická kaplnka Svätých schodov. Hovorí sa že sú na svete len troje – v Ríme sa nachádzajú pôvodné, po ktorých kráčal Ježiš do Pilátovej siene, kópie sa nachádzajú v Jeruzaleme a v Malackách. Zaujímavé informácie sme sa dozvedeli od pána dekana, ktorý nám sprístupnil i ďalšie pozoruhodné miesta v tomto františkánskom kostole. Spoločne sme sa pomodlili a mali sme čas aj na individuálne rozjímanie.  Po návšteve kostola nás čakal pán sprievodca, ktorý nám sprístupnil krypty, ktoré boli súčasťou kláštora. Sú v nich uložené ostatky Pálffyovcov, ale aj františkánov a svetských osôb. Po prehliadke sme sa prešli mestom do mestského parku, kde nás v Zámockej reštaurácii čakal pripravený obed, na ktorom sme si všetci pochutili. Po obede sme mali ešte prehliadku Pálffyovského kaštieľa. Vtipný pán sprievodca nám najprv ukázal zrekonštruovanú časť kaštieľa, a prezreli sme si aj miesta, ktoré na rekonštrukciu ešte čakajú, nakoľko v kaštieli bola v posledných rokoch nemocnica. Dojímavá bola prehliadka Kaplnky Svätého kríža, ktorá bola necitlivo rozdelená na viac miestností, raritou však je, že pred hlavný oltár postavili stenu, aby ho zakryla, čím ho vlastne niekto zachránil. Opäť sme sa presvedčili, že v našom okolí máme stále čo objavovať.

Stránka

Reprezentačná miestnosť

Reprezentačná miestnosť

Pokračujeme v prehliadke

Pokračujeme v prehliadke

A toto čaká na opravu

A toto čaká na opravu

Pohľad na ďalší trakt

Pohľad na ďalší trakt

Kaplnka Svätého kríža

Kaplnka Svätého kríža

Zachránený oltár

Zachránený oltár

Zaujímavé údaje

Zaujímavé údaje

Nádvorie kaštieľa

Nádvorie kaštieľa

Studňa

Studňa

A zase prší

A zase prší

Cesta na stanicu

Cesta na stanicu

Čakáme na vlak do Trnavy

Čakáme na vlak do Trnavy


Stránka