Obsah

Marcové posedenie v Seniorklube (06.03.2013)

Predseda klubu informoval o činnosti klubu, pani Oľga Jakubcová podala správu o hospodárení a pani Mária Tomeková oboznámila členov o pripravovaných akciách na marec a apríl. Na svojom stretnutí prítomní členovia zagratulovali marcovým oslávencom, pozreli si DVD súboru Bohdanovčan. Pani Oľga Martišovičová prispela k dobrej nálade čítaním vtipných príbehov zo života dôchodcov, pričom sa dobre zasmiali a posedeli v družnej debate

Stránka

  • 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka

  • 1