Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Obsah

Výročná členská schôdza ZO JDS – 10. výročie Seniorklubu (01.02.2017) VČS sa konala v slávnostnej atmosfére. Pripomenuli sme si vznik Seniorklubu a pri tejto príležitosti odovzdali starostovi obce Miroslavovi Sučákovi Ďakovný list za jeho prístup a vytváranie dobrých podmienok v prospech staršej generácie. Pani Oľge Martišovičovej, vedúcej speváckeho súboru Bohdanovčan a aktívnej členke ZO bol odovzdaný Pamätný list za jej dlhoročnú tvorivú prácu v uchovávaní a prezentácii ľudových piesní a tancov. Pani Oľge Jakubcovej bol odovzdaný Pamätný list za jej prácu hospodárky a pokladníčky, za jej neustálu pomoc v ZO a za zastupovanie seniorov v kultúrnej komisii OZ. Predsedníčka ZO JDS zhodnotila v Správe o činnosti za rok 2016 všetky zrealizované akcie a v prezentácii pripomenula najkrajšie fotozábery z nich. Odznela správa o hospodárení a kontrole hospodárenia revíznou komisiou. Rokovanie pozdravil i pán starosta a vyjadril poďakovanie seniorom za ich aktívnu prácu. VČS sa zúčastnil i podpredseda Okr.O JDS Trnava pán Ladislav Vavrinkovič, ktorý veľmi pozitívne zhodnotil činnosť našej ZO. Na tejto VČS sme však oslávili i krásne životné jubileum nášho člena pána Alojza Čelesa a ku všetkým gratulantom sa pripojili svojim spevom a veselým hovoreným slovom aj úžasná pani Maja Velšicová a Miro Fančovič.

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka