Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Obsah

Hodnotiaca členská schôdza za obdobie rokov 2018-2021 (23.03.2022) zhodnotili  sme všetky aktivity za 4-ročné funkčné obdobie, ktorých bolo celkovo 132, z toho 26 členských schôdzí. Ocenili sme najaktívnejších členov našej ZO a na základe návrhu výboru ZO boli udelené ďakovné listy týmto členom:

Irena Fíbová, hospodárka ZO JDS – za jej obetavú a nezištnú prácu pri vedení hospodárenia s peňažnými prostriedkami našej základnej organizácie, za jej aktivity a podporu činnosti seniorov v obci.

Milan Pokorný – poďakovanie za jeho odborný výklad na potulkách po Slovensku a nezištnú prácu  pri aktivitách ZO.

Oľga Martišovičová – za jej obetavú prácu pri vedení speváckeho súboru, udržiavanie ľudových piesní z trnavského regiónu a reprezentáciu našej ZO v blízkom i širšom okolí.

Ľubomír Tomek – poďakovanie za jeho hudobnú produkciu a udržiavanie dobrej nálady na posedeniach našich členov ZO.

Ernest Lančarič –za jeho dlhoročnú a nezištnú prácu pri aktivitách ZO JDS, najmä pri varení gulášov a všestrannej materiálnej pomoci pri príprave občerstvenia pre všetkých seniorov.

Uskutočnili sa voľby predsedu a výboru ZO JDS na ďalšie 4-ročné funkčné obdobie. Za predsedu bola znovu zvolená Ing. Mária Tomeková a vo výbore ZO JDS budú pracovať Oľga Dvoráková, Irena Fíbová, Ferdinand Slezák a Alena Spálová. V revíznej komisii budú pracovať: Viera Koláriková, Augustína Kučerová a Viera Škodová. Všetkým našim zvoleným členom želáme veľa elánu do ďalších rokov činnosti našej ZO.

 

 

Stránka

  • 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka

  • 1