Navigácia

Obsah

Členská schôdza (04.03.2020) Zhodnotili sme realizované akcie a vypočuli si informácie o pripravených akciách na najbližšie obdobie. Vypočuli sme si zaujímavú prednášku našej členky farmaceutky Mgr. Nelky Duchoňovej o interakcii používaných liekov, o spôsobe ich užívania a tiež o nástrahách nového koronavírusu a dodržiavaní hygieny, nielen v tomto rizikovom období. Cieľom prednášky bolo zvýšiť povedomie našich seniorov o liekových interakciách a využiť v praxi farmaceuta ako konzultanta a lekárne ako relevantného zdroja akýchkoľvek informácií o liekoch. Pán Jozef Dekan reagoval na prednášku a odporučil prítomným členom využívať aj web stránku „interakcieliekov.sk“, kde nájdu spôsob správneho užívania predpísaných liekov. Pani Terézia Kučerová záujemcom odmerala tlak a zablahoželali sme marcovým meninovým oslávencom – Františke, Matilde, Alene, Jozefom, Mariánom a Miroslavovi. Posedeli sme si v družnej debate, najmä muži hodnotili „panské huncútstvo“ čiže súčasné dianie v našej politike.

 

Stránka

  • 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka

  • 1