Navigácia

Obsah

Brigáda na cintoríne (18.09.2020) Naša ďalšia brigáda bola zameraná na úpravu okolia chodníka, pri ktorom sa realizovala výstavba osvetlenia. Škoda že sa nezúčastnilo viac mužov, lebo úprava okolia a rýľovanie bolo náročné, ale zvládli sme úpravu aspoň časti chodníka, kde sme zasiali novú trávu. Vyzametali sme aj chodníky a ich okolie od napadaného lístia, umyli lavičky a vyčistili priestor pred kostolom, aby nedeľná slávnosť prvého svätého prijímania v našej obci bola v peknom a čistom prostredí. Vďaka patrí manželom Pokorným, Terke Kučerovej s vnukom Dávidom, Anke Koleňákovej staršej i mladšej, Márii Valentovej, Oľge Dvorákovej, Oľge Jakubcovej a Márii Tomekovej.

Stránka

  • 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka

  • 1