Navigácia

Obsah

Členská schôdza – oslava životného jubilea 2 členov ZO (08.07.2020) Po nútenej 3-mesačnej prestávke sme sa zišli za dodržania hygienických opatrení na členskej schôdzi v kultúrnom dome. Zhodnotili sme našu činnosť a zamerali sa na zmeny v pláne činnosti, nakoľko prísne opatrenia nám nedovolia realizovať niektoré akcie. Pripomenuli sme si všetkých meninových oslávencov za 4 mesiace a odovzdali im malé darčeky, no najmä sme zablahoželali jubilantom, pánovi Jozefovi Dekanovi,  ktorý ešte v apríli dovŕšil 70 rokov a Ing. Mariánovi Spálovi, ktorý v júni dovŕšil 70 rokov. Želáme jubilantom do ďalších rokov veľa zdravia, optimizmu a splnenie všetkých ich prianí.

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka