Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Obsah

Literárne matiné v obecnej knižnici (21.03.2018) Práve na Svetový deň poézie si naši seniori pozvali poetku Jozefínu Hrkotovú-Hladkú a spisovateľku Máriu Pomajbovú, ktoré im svojim vystúpením spríjemnili popoludnie v knižnici. Pani Iveta Kolarovičová, správkyňa obecnej knižnice, informovala prítomných o vzniku knižnice, o jej štruktúre, počte členov a výpožičiek, a vyzvala seniorov, aby si tiež našli viac času na čítanie. Medzi seniorov zavítala aj pani Mária Hlbocká, zástupkyňa pána starostu a svojim emotívnym baladickým vystúpením spríjemnila toto stretnutie. Potom matiné pokračovalo v klubovej miestnosti seniorov, kde niektorí členovia svojim vystúpením tiež prispeli k šíreniu poézie. Bol to pán Marián Babirát, ktorý informoval o známych básnikoch, ale krásne zarecitoval najmä báseň Spev o láske od Viliama Turčányho. Pán Jozef Dekan siahol po úryvku z básne Mor ho od Sama Chalupku, ale predniesol i svoju báseň, ktorú napísal ešte v mladosti. Pani Mária Horváthová spestrila posedenie nielen baladami, ale i svojim spevom, lebo mnohé básne boli podkladom na zhudobnenie a veru i prítomní členovia sa k je spevu pridali. Pán Ferdinand Slezák prekvapil básňou Otče náš a pani Mária Kapičiaková básňou ešte zo školských lavíc. K vystúpeniam sa pridala svojimi básnickými spomienkami i predsedníčka našej ZO pani Mária Tomeková a zarecitovala Ščipačovove Slohy lásky. A tak si všetci zaspomínali na svojich obľúbených básnikov a aj vtipné básničky, ani sme nevedeli, aká poetická duša sa v každom ukrýva. I takto sa dá zveľaďovať rodný jazyk a potešiť sa navzájom pekným slovom.

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka