Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Navigácia

Obsah

Členská schôdza – oslava životného jubilea Žofia Miklušáková (11.04.2018) Stretnutie seniorov sa nieslo najprv v pracovnom ovzduší – v úvode  bolo vyhodnotenie akcií za mesiace marec a apríl, potom členovia ZO vyplnili pripravené dotazníky tímu Prorozvoj, ktorý sa dotýkal Komunitného plánu sociálnych služieb v obci. Združenie obcí mestskej oblasti Trnava pozvalo seniorov na Dni zdravia spojené s diagnostikou a aktuálnymi prednáškami o zdraví starších ľudí. Členovia boli oboznámení s programom relaxačného pobytu v Tatranskej Lominici, ale aj s pripravovanými akciami JDS. V mene kutúrnej komisie boli pozvaní na stavanie mája, na XX. ročník Bh 7 a na všetky pripravované akcie. Potom sa posedenie nieslo v slávnostnej atmosfére – na posedení oslávila svoje životné jubileum pani Žofia Miklušáková (70 rokov), všetci prítomní členovia sa pripojili ku gratulácii predsedníčky ZO, speváci súboru Bohdanovčan pani Žofke zaspievali peknú častušku. Svoje meniny oslávila tento mesiac aj pani Irena Fíbová, a v mene všetkých členov jej zablahoželali zástupcovia ZO. Príjemné posedenie bolo doplnené peknou hudbou pána Ľubomíra Tomeka.

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka