Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Výstava baroko (Majku oslovili)

Navigácia

Obsah

Výročná členská schôdza ZO JDS - Seniorklub (09.01.2019) Na našom prvom stretnutí sme zhodnotili činnosť a aktivity za rok 2018, hospodárenie v ZO a oboznámili členov s plánom činnosti v roku 2019, ktorý pripravil výbor ZO na svojom zasadnutí.  Rokovanie VČS pozdravil aj pán starosta. a zaželal seniorom veľa zdravia a pekných zážitkov na akciách v tomto roku. Predseda Okresnej organizácie JDS Trnava vyzdvihol aktivity našej ZO, poďakoval za realizáciu športového dňa v našej obci, pripomenul, že Jednota dôchodcov na Slovensku rokuje a presadzuje oprávnené požiadavky všetkých dôchodcov na Slovensku v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti so zákonodarnými a výkonnými ústrednými orgánmi štátu. Zablahoželali sme nášmu jedinému meninovému oslávencovi v januári pánovi Ernestovi Lančaričovi a spoločne si posedeli v družnej debate ....

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka