Navigácia

Obsah

Radostné oznamy – marec 2021 V marci oslávila 90 rokov pani Viktória Nádaská, ktorá síce nie je členkou nášho Seniorklubu, ale na ktorú majú mnohí naši členovia milé spomienky. Toho času žije v domove dôchodcov v Trnave a Pani Oľga Martišovičová jej zaslala k Veľkej noci  blahoželanie od všetkých seniorov a od FS spolu s 2 CD nášho FS Bohdanovčan. Požiadala vedenie domova dôchodcov o prehratie nahrávok aby potešili seniorov v tento smutnej dobe takto:

 

Prosím Vás, umožnite ich vypočuť našej pani Vítke Nádaskej , ktorá piekla zákusky pre všetkých ľudí k svadbám a oslavám a pani Mariške Plaštiakovej, nech sa potešia piesňami o Bohdanovciach a v rámci možností ich prehrajte aj ostatným klientom vo Vašom zariadení. Verím, že nimi rozveselíme ich srdiečka v tejto ťažkej dobe a pohladíme ich duše.

My sme ich naspievali s láskou a na konci každého CD je Mariánska pieseň ako poďakovanie Panne Márii za to, že ešte aj v 70 –ke nám je umožnené rozdávať radosť aj iným. Želám Vám v mene všetkých občanov našej obce, hlavne seniorov a členov folklórneho súboru pevného zdravíčka a pomoci z nebíčka!

S láskou  Oľga Martišovičová, vedúca FS BOHDANOVČAN