Navigácia

Obsah

Výročná členská schôdza – oslava životného jubilea M. Izakovičová (02.06.2021) Po mesiacoch odopierania sme sa mohli konečne stretnúť a užiť si seniorklub skoro v rovnakej podobe, na akú sme boli zvyknutí. Napriek narastajúcemu počtu zaočkovaných, sú medzi nami i takí, ktorí stále váhajú, ale koranavírus stále bdie.... Stretnutia sa zúčastnili len zaočkovaní seniori a riadili sme sa predpísanými pravidlami. Naša členská schôdza bola zhodnotením minuloročnej činnosti, vypočuli sme si správu predsedníčky ZO, správu o finančnom hospodárení a činnosti revíznej komisie. Plán na tento rok je skromnejší, nakoľko situácia s Covidom nás stále obmedzuje v aktivitách. Zablahoželali sme meninovým oslávencom od začiatku roka, no najmä sme zablahoželali jubilantke pani Margite Izakovičovej k jej 80. narodeninám, ale aj pánovi Jozefovi Škodovi k 70. narodeninám, ktoré oslávil ešte minulý rok. Ďakujeme všetkým členkám, ktoré upiekli koláčiky a slané pečivo, ale najmä našej jubilantke za chutné občerstvenie a členom j ejrodiny za pomoc pri realizácii tohto stretnutia. V diskusii, ale nielen v nej, sme sa dozvedeli ako sme prežívali lockdown, ale aj samotné ochorenie našich blízkych. A tak vykročme zvesela na ďalšiu žitia púť, život aj v zrelosti môže mať sladkú chuť.

 

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka