Navigácia

Obsah

Členská schôdza – MDŽ (06.03.2024) – na marcovej členskej schôdzi sme si pripomenuli sviatok MDŽ. Vladimír Mikula vo svojom príhovore spomenul vznik tohto sviatku, muži odovzdali ženám pekné kytičky z ruží a pani Oľga Dvoráková odovzdala každému členovi maľované perníčky. Zablahoželali sme meninovým oslávencom – Alene a Miroslavovi a spoločne si pripili na ZDRAVIE. Zhodnotili sme zrealizované akcie od začiatku roka a oboznámili sa s aktivitami na ďalšie obdobie. V rámci Mesiaca knihy sme pripravili malú burzu kníh, takmer každý si našiel niečo zaujímavé pre seba či blízkych.

Stránka

Kytice ruží pre naše členky.

Kytice ruží pre naše členky.

Malá burza kníh pripravená

Malá burza kníh pripravená

Určite budú chutiť!

Určite budú chutiť!

Začiatok stretnutia

Začiatok stretnutia

Informácie o sviatku MDŽ

Informácie o sviatku MDŽ

Ponalievať....nerozliať.

Ponalievať....nerozliať.

Vyberte si ...

Vyberte si ...

Všetko najlepšie!

Všetko najlepšie!

Všetko najlepšie!

Všetko najlepšie!

Všetkým NA ZDRAVIE!

Všetkým NA ZDRAVIE!

Kytičku pre radosť.

Kytičku pre radosť.

Všetko najlepšie.

Všetko najlepšie.


Stránka