Navigácia

Obsah

Obecná brigáda (20.04.2024) – aj pätina našich členov sa zapojila do jarného upratovania obce. Všetkých, ktorí sa aktívne zapojili do tejto obecnej akcie, privítal ráno o 9,00 h pred kultúrnym domom pán starosta. Poďakoval za účasť hasičom, poľovníkom, športovcom, seniorom a rodičom s deťmi a pozval po skončení upratovania na občerstvenie do jedálne KD. Zadelil jednotlivé časti obce skupinám a rozdali sa vrecia a rukavice. Aj keď nebolo počasie veľmi priaznivé, opäť sme sa pustili do čistenia okolia kostola – chodníkov, záhonov, lavičiek. Upratali sme aj okolie starých hrobov, o ktoré sa nikto nestará, vyhrabali zatuchnuté lístie okolo plota....veru bolo čo robiť. Po dobre vykonanej práci chutil aj teplý guláš. Ďakujeme týmto členom za účasť: Oľga Dvoráková, Anna Koleňáková, Terka Kučerová, Silvia Miklošovičová, Vladimír Mikula, Viera Mikulová, Miroslav Sučák, Štefan Šimák, Mária Tomeková, ďakujeme za pomoc aj pánu Vladimírovi Krupovi Lenke Horváthovej a Lenke a Márii Koleňákovej.

Stránka

Už som to oškriabala...

Už som to oškriabala...

Chystáme kôpky

Chystáme kôpky

Vierka osamote

Vierka osamote

Všade treba čistiť

Všade treba čistiť

Ide sa od konca chodníka

Ide sa od konca chodníka

Tŕnie ostrihať...

Tŕnie ostrihať...

Chvíľka oddychu

Chvíľka oddychu

Spoločnými silami..

Spoločnými silami..

malé zastavenie..

malé zastavenie..

čistiť, čistiť

čistiť, čistiť

Umyté, pozametané

Umyté, pozametané

A ide sa ďalej.

A ide sa ďalej.


Stránka