Navigácia

Obsah

Novoročné stretnutie – členská schôdza (10.01.2024) prvé tohtoročné stretnutie bolo v znamení príprav na aktivity v tomto roku. Po krátkom zhodnotení minulého mesiaca, sme sa zaoberali plánom na tento rok. Výbor ZO na svojom zasadnutí 08.01.2024 zhodnotil aktivity v uplynulom roku, navrhol plán činnosti na tento rok a v spolupráci s obecným úradom sa zrealizujú tie, ktoré navrhol pán starosta. Na členskej schôdzi predsedníčka odovzdala Návrh plánu na rok 2024, ktorý sa doplní o niektoré akcie či termíny. Dodatočne sme zablahoželali pánovi Štefanovi k jeho meninám. Predsedníčka poďakovala všetkým za dobrú spoluprácu pri realizovaní našich posedení, výletov či iných akcií. Dnes patrilo poďakovanie za prípravu chutnej kapustnice pani Jozefíne Seleckej a Anne Koleňákovej, ale aj všetkým, ktorí priniesli chutné občerstvenie na novoročné stretnutie.

Stránka

  • 1

Otvorenie stretnutia

Otvorenie stretnutia

Už sme všetci???

Už sme všetci???

Pozorní poslucháči

Pozorní poslucháči

Pripravené posedenie

Pripravené posedenie

Gratulácia Štefanovi

Gratulácia Štefanovi

Na zdravie!

Na zdravie!

Pozdrav pána starostu

Pozdrav pána starostu

Dobrú chuť!

Dobrú chuť!

Aj nám chutí.

Aj nám chutí.

Ďakujeme kuchárkam, chutilo.

Ďakujeme kuchárkam, chutilo.

Dáme aj dupľu.

Dáme aj dupľu.

Ďakujeme

Ďakujeme


Stránka

  • 1