Navigácia

Obsah

Výročná členská schôdza – 10 rokov ZO JDS (07.02.2024) – práve na VČS sme si pripomenuli 10. výročie založenia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v našej obci. Pri tejto príležitosti sme vydali pamätný bulletin za roky 2013-2023, ktorý nám bude pripomínať mnohé naše aktivity, ale spomenieme si aj na tých členov, ktorí už nie sú medzi nami. Veru, oslava bola dôstojná a veselá. Naši členovia pripravili chutné občerstvenie, upiekli skvelé koláče, pripravili bohatú tombolu, z ktorej si každý člen vyžreboval jednu cenu. Na dnešnej VČS boli ocenení dvaja členovia: Augustína Kučerová, ktorá 10 rokov pracovala v revíznej komisii a aktívne sa zúčastňovala a podporovala aktivity ZO a Ferdinand Slezák za jeho prácu v ZO vo funkcii podpredsedu. Zablahoželali sme meninovej oslávenkyni Gabriele. Krásneho poďakovania sa dostalo našej predsedníčke Márii Tomekovej z rúk nového podpredsedu Vladimíra Mikulu, ktorý jej v mene všetkých členov poďakoval za jej 10-ročnú neúnavnú prácu v ZO. Rovnako aj pán starosta Ivan Bočko vyzdvihol aktívnu činnosť seniorov v obci, predsedníčke odovzdal krásnu kyticu kvetov a všetkým vynikajúcu tortu, na ktorej svietilo 10 sviečok a tie sfúkli najstaršie členky pani Zdenka Ganzová a pani Mária Kapičiaková. Našu VČS pozdravil aj predseda OkrO JDS Trnava pán Ladislav Vavrinkovič a veliteľ DHZ Bohdanovce pán Boris Janto. Po spoločnej večeri sme privítali známeho zabávača Števa Hruštinca, ktorý svojim vtipným vystúpením vyvolával vlny smiechu, ale aj sme si spoločne zaspievali i zatancovali. Určite budeme dlho spomínať na túto oslavu, lebo smiech, sympatie a priateľstvo sú zdrojom radosti v živote.

Stránka

Naše kuchárky - šnicelky budú chutiť

Naše kuchárky - šnicelky budú chutiť

Aj koláče nachystáme

Aj koláče nachystáme

Začíname

Začíname

Pozorne počúvame

Pozorne počúvame

Pohľad na rokovanie

Pohľad na rokovanie

Naši hostia

Naši hostia

Ďakovné listy odovzdané

Ďakovné listy odovzdané

Ocenení členovia

Ocenení členovia

Gratulácia k meninám

Gratulácia k meninám

Informácia o bulletine

Informácia o bulletine

Náš bulletin 2013-2023

Náš bulletin 2013-2023

Poďakovanie predsedníčke ZO

Poďakovanie predsedníčke ZO


Stránka