Navigácia

Obsah

Brigáda – okolie kostola, cintorín (21.03.2024) – práve na našom výlete sme sa rozhodli využiť ešte pekné počasie na úpravu a vyčistenie okolia kostola pred sviatkami Veľkej noci. Veru, čakala nás pekná hŕba lístia, ale aj buriny. Vďaka patrí  pánovi Ľudovítovi Ďurišovi, ktorý ochotne odvážal svojou dodávkou maxi vrecia vyhrabaného lístia na zberný dvor, čo zasa vybavil pán Miroslav Sučák, lebo kontajnery boli plné. Poumývali sme lavičky, vyčistili okolie hlavného kríža a chodníkov, lístie medzi hrobmi pomôžu upratať rodinní príslušníci nebohých. Naše poďakovanie patrí týmto účastníkom brigády: Oľga Dvoráková, Ľudovít Ďuriš, Mária Kavická, Anna Koleňáková, Terézia Kučerová, Oľga Martišovičová, Anton Miklušák, Viera Mikulová, Vladimír Mikula, Elena Schedlbauerová, Miroslav Sučák, Štefan Šimák, Viera Škodová, Mária Tomeková, Mária Valentová, Veronika Vrábelová.

Stránka

Upratanie za krížom

Upratanie za krížom

Ešte posledné úpravy

Ešte posledné úpravy

Ešte toto odniesť!

Ešte toto odniesť!

Hrob mladíka z 1.sv.vojny uprataný!

Hrob mladíka z 1.sv.vojny uprataný!


Stránka